Bromsarna viktiga vid köp av barncykel

Standard

Man bör aldrig sätta ett barn på en cykel han eller hon inte kan få stopp på. Många börjar med en springcykel, och fortsätter därför att bromsa med fötterna ett tag innan man får kläm på pedalbromsen. Det tar ett tag innan bromsning via pedalerna sker instinktivt – och som det föredragna alternativet. 

Överlag är bromsarna givetvis viktiga för säkerheten. När det gäller barncyklar bör man vara extra rädd om att allting fungerar som det ska. Just pedalbromsar är dock något som inte är särskilt roligt i början även av andra skäl. Läs mer nedan. 

Pedalbromsar

Som nämnt ovan kräver övergången från springcykel till barncykel med pedalbroms viss tid. Rent instinktivt vill barnet sätta ned fötterna i marken till en början, varför det är viktigt att sadeln inte är för högt inställd. 

Pedalbromsarna kan också ställa till med en del andra problem för barn som lär sig cykla. Det är nämligen lätt att man vill börja trampa bakåt när man börjar tappa balansen. Barncyklar med bakåttramp är en möjlig fördel här, även om pedalbroms är standard på cyklar för yngre. 

Generellt ställer pedalbromsen till med en del problem i början av barnets cykelkarriär. Det här leder till att barnet ramlar mer och fördröjer tiden det tar för barnet att lära sig cykla med pedaler. Om barnet är tillräckligt gammalt och har lite cykelvana finns det fördelar med att gå över till bakåttramp så snart som möjligt. 

Handbromsar

Ungefär när barnet är tre och ett halvt år gammal finns tillräckligt bra kognitiva färdigheter för att på ett säkert sätt använda handbromsar. Överlag är handbromsar mer effektiva och intuitiva att använda, vilket indirekt också gör dem säkrare. Samtidigt är det här något som inte alltid lämpar sig för mindre barn, eftersom de ibland kan vara något svåra att aktivera. 

På en barncykel är det viktigt att de är mycket lätta att trycka in. Ett enkelt sätt att testa detta på i butiken är att själv trycka in bromsen med lillfingret. Om det här är svårt, är den förmodligen för trög för barnet att använda på ett säkert sätt. Även om barnet kan klara av att trycka in bromsen, ska det inte vara tungt att göra det. 

Dessa fraser bör vara stapelvara i varje företags kundtjänst

Standard

Dessa fraser bör vara stapelvara i varje företags kundtjänst

Alla har vi haft negativa upplevelser av ett företags kundtjänst. Kundtjänstmedarbetaren i andra änden av luren sa fel saker, tolkade inte våra känslor, eller var helt enkelt inte uppmärksamma på våra behov. Du har säkert hört detta tidigare: Det tar åratal att bygga upp ett förtroende, sekunder att tappa det och en evighet att reparera det.

Detsamma gäller ditt företags kundtjänst. Du bygger upp ett förtroende hos dina kunder, men om medarbetarna i er kundtjänst gör kunderna besvikna eller säger fel saker till dem, kommer såväl förtroendet för ert företag som kundens intresse att förlänga sitt förhållande till er sannolikt att förändras för alltid.

Viktiga fraser för er kundtjänst

För att fortsätta bygga ett förtroende hos era kunder, bör du utrusta er kundtjänst med ett antal fraser som medarbetarna bör använda sig av på daglig basis:

“Tack för att du kontaktade oss!”

Denna fras bör användas i början av konversationen. Få er kundtjänst att göra kunderna bekväma med att ha kontaktat er. Deras beslut att kontakta er, oavsett om kontakten sker via e-post, chatt, telefon, öga mot öga eller på annat sätt, är nämligen viktigt för företaget.

“Vi förstår och vill hjälpa dig.”

Det finns en hel uppsjö med möjliga anledningar till att en kund väljer att kontakta er kundtjänst. De kan bland annat ha problem, frågor, begär, tankar eller idéer. Det är viktigt att ni visar att ni förstår dem.

“Jag vill försöka hjälpa dig på bästa sätt, ge mig ett ögonblick så ska jag se vad jag kan göra.”

Denna fras är ett utmärkt sätt att köpa sig tid för att kunna lösa en fråga. Förhoppningsvis kan medarbetarna i er kundtjänst besvara de flesta frågor direkt, men i annat fall bör de använda sig av denna fras.

“Finns det någonting annat vi kan göra för dig idag?”

Lika viktigt som det är att ta itu med brådskande ärenden är det att inte få kunden att uppleva att ni är jäktade och helst vill avsluta samtalet så snart som möjligt, för att ta itu med en annan (mer viktig?) kund.

Företagslarm och vilka som bör ha tillgång till det

Standard

Har du många anställda i ditt företag kanske det inte är rimligt att alla ska kunna larma av kontoret/fabriken/butiken. Speciellt om du tillverkar eller säljer mycket stöldbegärlig saker. Det kan till och med vara så att du vill att endast du och någon på bevakningsföretaget ska kunna larma av ditt företagslarm.

Ju färre som har tillgång till ditt företagslarm ju bättre

De säger att ju färre som vet om en hemlighet ju större är chansen att den fortsätter vara en hemlighet. Så gäller även koder och liknande. Självklart ska du lita på dina anställda men du får heller inte vara naiv, speciellt inte om du har många anställda. Tyvärr sker det ju även en del interna stölder. Detta kan det vara väldigt svårt att skydda sig ifrån, men att inte ge alla anställda möjligheten att gå till ditt företag ensamma mitt i natten är ett sätt att skydda sig på. För det är tyvärr inte säkert att försäkringsbolagen kommer vara så förstående om det visar sig att ditt företagslarm inte var på när stölden skedde, eftersom någon hade stängt av det. Många bedrägerier går ju till på liknande sätt, där någon hävdar att ett objekt blivit stulet när det i själva verket har blivit “stulet” av ägaren till objektet. Sedan får de försäkringspengarna trots att de fortfarande har objektet i sin ägo. Dessa typer av bedrägerier har gjort att försäkringsbolagen ställer hårdare krav.

Det kan dock vara otillräckligt om bara du skulle ha tillgång till koder och liknande, utse därför någon eller några du litar på som också får tillgång till företagets företagslarm. Skulle något ske efter kontorstid har du ju en ganska liten grupp av misstänkta och det är lättare att ta reda på vem som gjorde det.

Bevakningsföretagets anställda

För att man ska få lov att jobba på ett bevakningsföretag måste man kunna visa upp ett rent belastningsregister. Detta behöver inte i sig betyda så mycket kanske, det enda det egentligen säger är att personen i fråga aldrig har dömts för ett brott. Men för att dömas måste man först åka fast, kanske du tänker. Men tänk på att om du väljer ett av de större bevakningsföretagen som bokstavligt talat bedriver hela sin verksamhet inom säkerhet, så ligger det i företagets intresse att ha anställda som är laglydiga. Det hade blivit en oerhörd skandal som hade kunnat skada bevakningsföretagets rykte permanent, om det visade sig att en anställd till exempel stal av en kund. Slappna därför av i det och lita på företagets anställda.

Vikten av plastband

Standard

Plastband är en produkt som kom till för att förbättra möjligheten till att packa varor och produkter bättre. Tanken är att de ska kunna hjälpa kunden att känna sig säker på att om man använder sig av plastband kommer produkten inte gå sönder om den ska skickas eller inte heller gå sönder om varan behöver bevaras inpackad. Det finns många olika typer av plastband så det går enkelt att ett band till det du just behöver.

Vad kan man använda plastband till?

Om man behöver skicka varor långt bort och varor som är ömtåliga är det viktigt att välja ett band av högre kvalité. Plastbanden med högre kvalité har oftare en högre procent av plast i. Det finns andra band som kan ha en högre procent av polyester. Dessa band kan användas för att skicka saker som inte är lika ömtåliga och inte ska lika långt. För din egen skull är det viktigt att tänka på din budget. Det behöver inte alltid vara det dyraste bandet som är det bästa bandet. Utan det beror helt på vad du ska använda plastbandet till.

Produkter som ska emballagets med plastband kommer packas in av en maskin. Maskinen gör så att plastbandet viras varv efter varv runt din produkt. Maskinen kommer snöra runt plasten runt produkten flera flera varv tills plastbandet sitter ordentligt åt. Det är viktigt att plastbandet sitter kraftigt åt kring produkten så att det inte finns någon möjlighet att delar av produkten ramlar av. En av flera fördel av att använda sig av plastband är vikten av banden inte är hög så kunden sparar pengar om produkten ska skickas. Inte heller tar plasten mycket plats om produkten ska bevaras. När plasten ska tas av, kan kunden använda sig av en vass kniv eller en sax.

Kan plastband återvinnas?

Plastband runt förpackningar sorteras som plastförpackningar. Detta blir sedan en råvara för nya plastprodukter. Det sparar både olja och energi. Så att använda sig av plastband är ett bra miljötänk och bra för framtiden. Plastbandet kan lämnas in på närmaste återvinningsstation. En återvinningsstation kan du hitta på flera orter i Sverige och de har olika öppettider. Vissa har även öppet på lördagar för att göra det enklare för dig att ta med det som ska återvinnas. Om du har använt dig av mycket plastband och är ett företag kan du ta hjälp av verksamheter som kan hjälpa dig med återvinningen.

Slyröjning i storstäder

Standard

Slyröjning i storstäder

I första hand kanske slyröjning är något man mest förknippar med landsbygden. Så behöver dock inte alltid vara fallet. I större städer som Stockholm och Göteborg krävs slyröjning regelbundet på olika platser. Bland annat är det viktigt för att göra trafiken säkrare (arbete vid vägar eller nära tunnelbana), men det är också en tjänst som erbjuds privatpersoner.

Underlättar trafiken

Slyröjning är en viktig del i underhåll av vägar. Slyröjning i Stockholm, där tunnelbana finns, krävs dessutom slyröjning för att hålla områdena kring spåret säkra. Arbetet utförs normalt både med röjsåg och motorsåg. Åker du bil någon gång och ser reflexklädda personer arbeta med verktyg på vägkanterna, är sannolikheten stor att det är just slyröjning de håller på med.

Viktigt för säkerheten

Det ställs höga krav på hur markarbetet intill vägar (och tunnelbanan i Stockholm) ska ske. Olika gränsvärden råder vid olika vägbanor och att dessa följs gör att svenskar kan färdas lite säkrare på vägarna. Till exempel är alldeles för högt gräs ett hinder för vattenavrinning och upptorkning på vägbanorna. En blöt vägbana kan till exempel leda till:

  • Längre bromssträcka (med alla konsekvenser det kan innebära)
  • Större faror om bilister färdas med undermåliga däck
  • Vattenplaning
  • Och en rad andra faror.

När det kommer till just sly är det en bov när det kommer till sikt i kurvor. För mycket sly i kurvorna gör det svårt för bilisterna att se bakom den ordentligt. Är vägen dessutom mörk och blöt bäddar det för höga trafiksäkerhetsrisker. Förutom att försämra sikten i kurvor, kan det också just hindra avrinning och orsaka en blöt vägbana (följt av farorna nämnda i punktform ovan).

Förebyggande arbete görs

När slyröjning görs kring vägar och tunnelbanenät i Stockholm handlar det inte bara om att förbättra situationen för tillfället. Man arbetar även med att förhindra uppkomsten av det så gott det går. Det här innebär att man i praktiken till exempel begränsar rotskott under sensommaren. På så vis ges betydligt mindre sly (och därmed också färre risker) under nästkommande år.

Som nämnt lite längre upp i texten är det inte bara i trafikärenden som slyröjning görs. Boende i Stockholm är särskilt flitiga brukare av rut-avdraget, vilket slyröjning omfattas av. Många – förvisso dock inte bara i Stockholm – anlitar en firma privat för att få sly röjd på sin mark.

Välj rätt robotgräsklippare

Standard

Välj rätt robotgräsklippare på techlinerobot.se

När du surfar in på techlinerobot.se möts du av ett stort urval av robotgräsklippare. Detta kan för vissa vara överväldigande – hur ska du kunna veta vilken gräsklippare som lämpar sig bäst för just din gräsmatta? Här ska vi försöka göra detta val lite enklare för dig!

När du väljer mellan olika robotgräsklippare på techlinerobot.se bör du ta hänsyn till vissa saker innan du gör ditt köp:

Gräsmattans storlek och terräng

Det första du bör ha i åtanke när du köper en robotgräsklippare från techlinerobot.se är storleken på din gräsmatta. Utifrån denna information kan du avgöra vilken gräsklippare som lämpar sig bäst för ditt syfte. Om du till exempel har en gräsmatta på 500 kvadratmeter eller mindre, kan du välja en lite mindre robotgräsklippare. Mellansegmentet och de större robotgräsklipparna gör sig bättre på större gräsmattor, från 500 kvadratmeter upp till ett par tunnland.

Utöver gräsmattans storlek är det även viktigt att ta hänsyn till dess terräng när du tittar på robotgräsklippare från techlinerobot.se. För att försäkra dig om att du väljer rätt modell, bör du göra ditt val utifrån huruvida din gräsmatta har sluttande terräng eller inte. De allra flesta robotgräsklippare kan utan problem hantera sluttningar med upp till 30 graders lutning. Om du har brantare sluttningar än så bör du dock överväga att införskaffa en gräsklippare med fyrhjulsdrift, eftersom denna typ av robotgräsklippare presterar bättre i sådan terräng.

Gräsmattans utformning och knivarnas bredd

Formen på din gräsmatta är en annan aspekt som du behöver väga in när du köper en robotgräsklippare. Om din trädgård är hyfsat rektangulär, kan du välja en modell som följer en kabel som grävs ner i marken. Om gräsmattan istället har en oregelbunden form, kan det vara en bättre idé att välja en helautomatisk robotgräsklippare som förlitar sig på enbart sina sensorer, och med hjälp av dessa känner av vilka områden av gräset som behöver klippas.

Bredden på kniven är ytterligare en faktor som bör vägas in i ditt beslut av robotgräsklippare. Ett fel som många gör är nämligen att köpa en robot med bred kniv trots att trädgården är liten.

Vill du veta med om robotgräsklippare, besök då: https://techlinerobot.se/

En översikt av batterier på elcyklar

Standard

Litiumjonbatterier finns idag överallt, så det är inte särskilt förvånande att de även driver motorerna på elcyklar. Det finns flera olika typer av litiumjonbatterier och vissa är mer energitäta än andra. Man får ofta det man betalar för, och detta är sant även för elcyklars batterier: dyrare elcyklar har generellt sett mer högteknologiska batterier som är både lättare och snabbare laddas upp. Batterierna på elcyklar är ofta monterade på ramen eller vid pakethållaren.

Batteriernas kapacitet mäts i antingen wattimmar eller amperetimmar. Eftersom de flesta elcyklar numera har 36V-motorer, kan kapaciteten översättas genom att den multipliceras med 36. Ett batteri med 10 amperetimmar har då samma kapacitet som ett batteri med 360 wattimmar. Kapaciteten anges dock oftast i amperetimmar (Ah). Batterikapaciteten på en elcykel ligger ofta omkring 7,5 till 10 Ah, även om vissa kan ha så hög kapacitet som 18 Ah. Många tillverkare av batterier till elcyklar ger dessutom dig som användare möjligheten att uppgradera batteriet till ett med större kapacitet.

Viktigt att vårda batterier till elcyklar

Batteriets kapacitet minskar med tiden. Kvaliteten på batteriet gör en stor skillnad här, så du bör hålla utkik efter batterier till elcyklar från kända tillverkare såsom Samsung, Sony eller Panasonic, samt säkerställa att garantin på batteriet gäller i åtminstone två år.

Litiumjonbatterier sägs ofta hålla åtminstone 800 fulla laddningscykler. Det innebär ungefär tre års användning om du bara pendlar till jobbet på vardagar med din elcykel. Batteriets livslängd kan förlängas genom att du tar god hand om det. Du kan ofta få ut åtminstone 2 000 halva laddningscykler, så du bör försöka ladda ditt batteri så ofta du kan. Den förväntade livslängden på batterier till elcyklar är dock något pessimistisk. I själva verket kan ett batteri ofta hålla i flera år.

En full laddning av batteriet tar vanligtvis mellan 2,5 och 6 timmar beroende på batteriets tillverkare, kapacitet och kemi. De flesta cyklister laddar bara batteriet över natten, men om du har en lång väg att pendla och är orolig för huruvida batteriet kommer räcka kan det vara en god idé att ladda det igen på jobbet.

Dagens hemlarm betydligt smartare

Standard

Dagens hemlarm betydligt smartare

Mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, då många svenskar för första gången skaffade hemlarm, verkade hemsäkerhetsbranschen betydligt enklare. Tekniken var betydligt mer begränsad, och det var också svårare för kunderna att urskilja ett larmbolag från ett annat. Normalt sett valde man därför ett lokalt företag, som under några dagar installerade ett system som i sanningens namn inte gjorde särskilt mycket, och som enkelt kunde besegras av en inkräktare med hjälp av en enkel avbitartång.

Idag ser såväl branschen i stort som de individuella larmföretagen helt annorlunda ut. Tekniken har utvecklats otroligt mycket under det senaste årtiondet, men trots detta är det svårare än någonsin (och samtidigt även viktigare än någonsin) att investera i ett hemlarm. Vissa delar av hemsäkerhetsbranschen har fortfarande svårt att acceptera många av de uppfinningar inom system för hemlarm som moderna larmföretag tar för givet. Tyvärr finns det dessutom tusentals bostäder runtom i landet som skyddas med föråldrade larmsystem.

Utveckling inom hemlarm

Dessa är bara några av de milstenar vi har nått inom utvecklingen av hemlarm under de senaste åren:

  • Trådlösa larmsensorer. Dessa sensorer gör det möjligt för ett larmsystem att installeras såväl snabbare som enklare. De är också enklare att felsöka, byta ut och flytta. Trådlösa sensorer har dessutom gjort det möjligt för larmföretag att sälja heltäckande system för hemlarm som du själv kan installera. Faktum är att en stor del av de larmsensorer som idag installeras i svenska bostäder är trådlösa.
  • Kameraövervakning. Smarta videokameror som gör det möjligt för dig att när som helst ta en titt inuti ditt hem är en funktion för hemlarm som blir allt mer populär. De bättre kamerorna kan till och med känna av rörelse i bostaden och skicka ett videoklipp till dig på vad som fick kameran att reagera.
  • Smarta tjänster för hemmet. Dagens hemlarm kan ofta styra smarta enheter såsom lås och lampor. Detta ger ditt säkerhetssystem en ny nivå av bekvämlighet, och funktioner för smarta hem är den allra senaste tekniska utvecklingen inom larmsystem. Därför vet långt ifrån alla larmbolag hur man installerar dessa på ett optimalt sätt, men när det görs korrekt är ditt hem såväl skyddat som uppkopplat.

Hjärtstartare kan rädda liv

Standard

Hjärtstartare kan rädda liv

En hjärtstartare är en utrustning som sänder en elektrisk stöt till hjärtat tillhörande en person som har drabbats av hjärtstillestånd. Denna stöt sänds genom bröstväggen. Denna metod kallas även defibrillering och är ett nödvändigt tillvägagångssätt på vilket liv kan räddas. Genom att använda en hjärtstartare på en person i nöd kan du öka möjligheterna för överlevnad.

Om du skulle träffa på en person som har hjärtstillestånd är det viktigt att du ringer 112 och påbörjar HLR (hjärt-lungräddning). Du bör därefter försöka ta reda på om det finns en hjärtstartare i närheten. Det finns många hjärtstartare utplacerade i offentliga utrymmen såsom tågstationer, shoppinggallerior, flygplatser och fritidsanläggningar. Dessa får vid en nödsituation användas av vem som helst. Du bör inte vara rädd att använda en hjärtstartare om en person i din närhet har drabbats av hjärtstillestånd. Det kan vara väldigt nyttigt för alla att läsa på om hjärtstartare så att man är redo om något inträffar, en sida som ger dig en bra grund är alltomhjärtstartare.se.

En hjärtstartare kan vara avgörande för överlevnad

Hjärtstillestånd är ett tillstånd som ofta leder till dödsfall, men många liv kan räddas genom omedelbar behandling. Tillståndet inträffar på grund av att den elektriska rytm som styr hjärtat till följd av att ventrikelflimmer (VF) har rubbats. Ju snabbare den drabbade kan få behandling med hjälp av en hjärtstartare, desto större är möjligheten till överlevnad. Varje sekund räknas och ambulans hinner i de flesta fall inte fram till platsen tillräckligt snabbt för att återuppliva den drabbade.

Många personer som drabbats av hjärtstillestånd kan räddas om du som befinner dig i närheten av den drabbade inser vad som händer, tillkallar ambulans så fort som möjligt och därefter utför hjärt-lungräddning (särskilt bröstkompressioner) samt använder en hjärtstartare för att skicka en elektrisk stöt som kan återställa den drabbade personens hjärtrytm. Alla dessa steg ingår i en kedja med händelser som maximerar möjligheten för överlevnad, men den avgörande faktorn är den hastighet med vilken den elektriska stöten ges.

En hjärtstartare är kompakt, portabel, enkel att använda och väldigt effektiv. Den är utformad för att du som lekman ska kunna använda den. Utrustningen guidar ofta dig genom processen med hjälp av muntliga instruktioner och visuella anvisningar. Hjärtstartare är säkra att använda och kommer endast ge en elektrisk stöt om det krävs för att återställa hjärtrytmen.

Cykelstrumpor: bortglömda men viktiga

Standard

Cykelstrumpor: bortglömda men viktiga

De faktorer som bidrar till din komfort på cykeln är flera och inkluderar bland annat kontaktytorna och din sittställning. En faktor för komfort som ofta glöms bort är de strumpor du sätter på fötterna. Strumporna kan nämligen vara lika viktiga för din komfort som cykelbyxorna och dina övriga cykelkläder.

Tack vare de framsteg som på senare år har gjorts inom utvecklingen av sportkläder, har även cykelstrumporna utvecklats en hel del från de strumpor vi tidigare använde för att täcka våra fötter. Till skillnad från de strumpor du bär till vardags är dock cykelstrumporna väldigt funktionella. Om de fördelar de ger avseende prestanda och komfort inte är nog för dig, kan du genom stilen på strumporna även sticka ut från mängden.

Du har kanske inte ens reflekterat över det val av strumpor du gör innan du sätter dig på din cykel, men det är de strumpor och skor du bär på fötterna som gör jobbet när du cyklar. Det är viktigt att en cykelstrumpa har en tight passform samt minskar de tryckpunkter som kan orsakas av små vibrationer och sömmar inuti strumpan. En par bra cykelstrumpor ger ofta en överlägsen komfort över tid, vilket är utmärkt för dig som spenderar många timmar på din cykel.

Cykelstrumpor ökar din komfort och prestationsförmåga

Förutom att minska tryckpunkterna kan den tighta passformen även ge andra fördelar, såsom att säkerställa att strumpan sitter på plats under cykelturen. Passformen främjar även blodflödet i fötterna, vilket minskar den svullnad som uppstår under träning.

Många cyklister frågar sig om en tight passform verkligen ökar prestationsförmågan. Det har dock bevisats att passformen är en faktor som främjar återhämtningsförmågan. Det finns dock cykelstrumpor på marknaden som har en passform som göra att få cyklister skulle känna sig bekväma att cykla i dem.

Kompression är ett ord som ofta används vid marknadsföring av cykelkläder och andra sportkläder. Forskare menar att även om passformen är viktig för bland annat din prestationsförmåga, ska man inte heller underskatta den placeboeffekt som en produkt kan ha. Det är nämligen viktigt för din prestationsförmåga hur du känner dig när du cyklar. Om du tror att du genom att använda cykelkläder med kompression kan öka din prestationsförmåga, är sannolikheten också stor att så är fallet.