En ny gren av medicinsk vetenskap

Standard

Idag betraktas neuropsykiatri ofta som ett alternativ till traditionell medicin, särskilt vid behandling av neurologiska sjukdomar. Neuropsykiatri använder ett integrativt tillvägagångssätt vid diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar och deras underliggande biologiska orsaker. Syftet är att patienten kan få en så effektiv behandling som möjligt. Området för neuropsykiatri innebär ett brett spektrum av behandlingar, inklusive både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Många patienter som lider av neuropsykiatriska störningar ordineras mediciner, såsom ångestdämpande mediciner och antidepressiva läkemedel, för att behandla symtom och att kontrollera deras sjukdomsprocess. Patienter med neurologiska sjukdomar får ofta psykosocial rehabilitering och psykiatriska behandlingar för att försöka lindra stress. Eftersom neuropsykiatriska och missbruksstörningar ofta förknippas med varandra, behövs fler forskningsstudier för att förstå hur dessa två beteenden är relaterade och behandla därefter.

Idag finns det mer bevis som tyder på att neuropsykiatriska störningar kan bero på en onormal funktion i centrala nervsystemet. Förutom neuropsykiatriska mediciner, samt neuropsykiatriska behandlingar inkluderar neuroimaging, neuropsykologisk bedömning, neuropsykologisk rehabilitering, biofeedback och neuropsykofarmakologi. Det finns också flera beteendeterapier.

Skillnaden mellan assistansförmedling och utförare

Standard

Inom personlig assistans finns en rad olika begrepp som kan vara svåra att förstå för de som inte är insatta inom området. Vad är det för skillnad på assistansförmedling och utförare? Är utförare och assistansanordnare samma sak? Här presenteras en förklaring.

Personlig assistans

Förutsatt att du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. Grunden är att du ska ha behov av hjälp att utföra grundläggande vardagliga sysslor. Det kan exempelvis innebära att du behöver hjälp med klädsel, äta mat eller att förflytta sig från/till rullstol. Det finns en åldersgräns som innebär att personer på 65 år eller äldre inte kan få personlig assistans. Det är då istället hemtjänsten och äldrevården som ska ta över hjälpen. För personer som har funktionsnedsättning är det alltså viktigt att ansöka om hjälp vid senast 64 års ålder eftersom den assistans som ges även får behållas efter att man gått över denna åldersgräns.

Vid behov kontaktas kommunen varpå en handläggare besöker dig och avgör om assistans ske ges eller inte. Därefter är det upp till dig att välja vilka som ska utföra tjänsten. De flesta väljer privat assistansförmedling och utförare men det går även att få hjälp via kooperativ, via kommunen eller administrera allt på egen hand och därmed vara arbetsgivare åt assistenterna.

Assistansförmedling

Assistansförmedlingens roll är att koppla samman vårdtagare och vårdgivare. Efter bedömning har du kanske blivit beviljad 15 timmar personlig assistans per vecka. Nu får du själv välja vem som ska utföra denna assistans. Eftersom det finns så många privata assistansbolag kan en assistansförmedling kontaktas som därmed hjälper till med att sortera och ”filtrera” fram de bolag som passar kunden allra bäst. Kanske finns behov av vård på ett specifikt språk eller att assistenterna har viss utbildning och kompetens. Förmedlarna hjälper till att hitta de passande bolagen och låter dem få presentera hur vården skulle gå till. Du får sedan välja om något av dessa assistansbolag ska anlitas. Den stora skillnaden mellan assistansförmedling och utförare är alltså att förmedlaren är en mellanhand mellan en person som har rätt till assistans (kund) och utförare (vårdgivare).

Detta kan liknas med hur exempelvis Arbetsförmedlingen fungerar. De är en mellanhand mellan arbetssökare (som har svårt att hitta rätt) och företagen (som söker arbetskraft). Även här kan tjänsten användas utan att det kostar något för den person som har rätt till assistans.

Utförare

Utförare är alltså de som ger den vård som personen är berättigad. Det finns ett par olika utförare att välja mellan. Kommunen är en utförare och privata vårdbolag en annan. Det är de två vanligaste alternativen men det finns även möjlighet att gå via ett brukarkooperativ. I detta fall är det kooperativet som är utförare av tjänsten och har hand om allt administrativt.

Fyra funktioner på överfallslarm i butik

Standard

Fyra funktioner på överfallslarm i butik

Alla överfallslarm ska larma vid överfall, rån eller ”paniksituationer”. Men dagens larm har betydligt fler funktioner är att enbart skapa denna trygghet. För de som jobbar i en större butik finns exempelvis följande tjänster.

  • Ringa till och från

Med ett enkelt knapptryck ringer överfallslarmet upp ett förutbestämt nummer. En del larm kan ha flera nummer inlagda som enheten då ringer upp i en viss ordning. Det går i detta fall även att ringa direkt till larmet för att nå personen.

  • Position utomhus och inomhus

Med GPS kan överfallslarm användas utomhus och därmed visa var man befinner sig. Detta är tjänst som exempelvis väktare har på sina larm. Men för de som jobbar i butik blir GPS generellt för otydligt. Den kan visa att du befinner dig i butiken – men inte var.

Överfallslarm som vänder sig till butiksanställda har därför ofta även positionering med Wifi eller Bluetooth. Tack vare detta kan personen positioneras exakt.

  • Larm vid fall

Många butiksarbeten innebär ensamarbete. Utöver att kunna påvisa behov av hjälp vid överfall så behövs även ett tryggt personlarm vid skada, medvetslöshet eller om personen svimmar. Med fallarm larmar enheten om personen ligger still för länge. Ofta varnar enheten först med några pip så att personen kan röra på sig om det inte finns behov av hjälp.

  • Geofence

Med s.k. geofence skapas ett ”digitalt staket”. Överfallslarmet kan aktiveras om personen är utanför ett geografiskt område. Det kan exempelvis vara 100 meter från butiken eller liknande. Därmed behöver inte larmet aktiveras via knapptryckning utan larmar automatiskt om detta skulle ske.

Alltid säkrast med överfallslarm med väktarutryckning

Det enklaste överfallslarmet tjuter högt – men ger ingen mer säkerhet än så. Det kanske avskräcker vissa men inte alla.

Nästa steg är överfallslarm som larmar till kollegor eller vänner. En del av dessa skickar sms till utvalda telefonnummer varpå dessa personer kan ringa eller ta sig till butiken. Lite säkrare – men knappast säkrast.

Tredje, och säkraste steget, är att ha larm som är kopplat till en larmcentral. När larmet aktiveras åker väktare direkt dit för att se vad de kan hjälpa till med. Finns det även kameraövervakning i butiken kan larmoperatörerna se i kameran vad som händer och på detta sätt tydligare sätta in rätt åtgärder oavsett om det är väktare, polis, ambulans eller brandkår.

Vimla – surfa till låg kostnad

Standard

Vimla – surfa till låg kostnad

Vimla är en operatör som erbjuder prisvärda abonnemang. Vimla är en del av Telenors nät och har täckning på 90 procent av Sveriges yta. Vimla är för dig som inte behöver surfa supermycket men som värdesätter ett bra pris.

Vimla ingår i Telenorkoncerner tillsammans med operatörer som Hallon, Halebop och Comviq. Därför får du samma täckning med Vimla som du har med till exempel Comviq eftersom alla dessa använder sig av samma nät. Om du söker på nätet kan du hitta en täckningskarta som visar hur Telenors täckning ser ut i Sverige. Om du bor på landsbygden kan det vara bra att kontrollera hur täckningen ser ut i de områden där du ska vistas mycket innan du tecknar ett abonnemang. Förutom täckning så kan du kontrollera hastigheten i de områden du kommer att använda ditt abonnemang. Många kunder menar att täckningen med Vimla är mycket bra. Kunder vittnar om att nätet är stabilt och täckningen är god, särskilt i städer eller tätorter. Telenor har under senare år satsat på att förbättra täckningen i de norra delarna av Sverige. Vimla eller Telenor menar att de byggt ut sitt nät med 140 procent de senaste åren. Vimla har nu täckning i 90 procent av Sverige.

Telenor satsar på unga på flera plan

Telenor har en särskild satsning där unga inom teknik och digitalisering är i fokus. Denna satsning syns bland annat i det ungdomsforum som Telenor ordnar där deltagare från hela världen kan delta. Vimla, som är en del av Telenor, har som ambition att koppla samman människan med tekniken och de är övertygade om att ett uppkopplat samhälle är ett bättre samhälle. Vimla passar dig som vill surfa till ett riktigt bra pris. Du som vill surfa väldigt mycket bör kanske välja ett annat abonnemang men du som är en normal surfare och som värdesätter prisvärda alternativ bör kika lite extra på Vimla. Några prisexempel är till exempel att du får 3 GB för 100 kronor per månad eller 8 GB för 160 kronor per månad. Du som vill ha 100 GB betalar 350 kronor per månad.

När du köper begagnad moped

Standard

En moped är ett perfekt fordon för den som inte har behov av en bil men ändå vill kunna ta sig mellan punkt A och B på ett enkelt sätt. Dom är billiga att äga och billiga i drift. Köper man en begagnad moped kan man dessutom komma relativt billigt undan men det finns några saker värda att kolla upp innan ett köp genomförs. Att ha möjlighet till köp av mopeddelar avgör för många hur långt man kan  gå prismässigt.

Kontrollera ägare och fordon

Har du hittat en begagnad moped som verkar intressant är det såklart viktigt att prata med ägaren. Först är det dock bra att läsa på om mopedmodellen för att sedan ställa frågor till den nuvarande ägaren. Dom flesta är ärliga men det är alltid bra att vara på sin vakt. Fråga hur många tidigare ägare mopeden haft, om det funnits några problem och så vidare.

Går det att få tag på mopeddelar?

Innan du genomför ett köp är det också bra att kontrollera om det går att köpa mopeddelar till den aktuella modellen. En moped som använts tidigare kan behöva repareras och då är det viktigt att det går att få tag på passande mopeddelar till den.

Det finns många butiker på nätet som säljer både nya och begagnade mopeddelar och ofta kan man söka på modell för att se vad som finns tillgängligt.

Provkör mopeden

Om du pratat med ägaren och fått en bra känsla, kontrollerat att det finns mopeddelar att köpa till modellen och tänker genomföra köpet ska du först be att få provköra en sväng. Precis som vid ett bilköp är det viktigt att själva körningen känns bra. Lyssna efter eventuella missljud, testa lysen, blinkers och andra viktiga funktionen, gör skarpa svängar och känn på däcken så att dom känns fräscha.

Provkörningen kan vara avgörande så ta din tid och känn efter ordentligt. Det kan vara en bra idé att faktiskt provköra några olika modeller innan ett köp genomförs, för att kunna jämföra olika egenskaper.

Skriv ett kontrakt

När ett fordonsköp ska genomföras ska man alltid se till att skriva ett köpekontrakt. Det finns många mallar att hitta på nätet och det enklaste sättet är att skriva ut ett sådant. Sök efter ”köpekontrakt moped” och välj ett du gillar. Ta med vid köptillfället och se till att den nuvarande ägaren skriver under – och glöm inte att försäkra din nya moped innan du rullar ut på vägarna!

Vad är skillnaden mellan en säkerhetsdörr och en vanlig?

Standard

Säkerhetsdörrar har en betydligt högre säkerhet än en vanlig lägenhetsdörr. Det anses vara ”nästan omöjligt” att forcera dessa dörrar med vanliga inbrottsverktyg. Därmed inte sagt att de står emot alla explosioner. Samtidigt kan säkerhetsdörrar väljas för att skapa ett skydd mot brand eller gaser. Det som skiljer säkerhetsdörrar mot vanliga dörrar är därmed skyddet som skapas mot brand, inbrott, gas och ljud.

Säkerhetsdörrar från certifierat företag

Köp säkerhetsdörrar enbart från certifierade företag. Detta då de har hårda krav på sig gällande kvalité och information. Det är lika viktigt att välja rätt dörr som att installera den på ett korrekt sätt. Det finns därmed en mycket stor fördel i att låta en certifierad installatör sätta in dörren istället för att göra det själv. Med små fel kan en säkerhetsdörr tappa stora delar av sin säkerhet.
När dörren köps ska det följa med information om att den är typgodkänd för de krav som den ska uppfylla.

Välj inbrottsstandard på rätt nivå

Säkerhetsdörrar är klassade utifrån hur stor påverkan som behöver ske på dörren innan dess säkerhet minskar. R2 innebär att dörren står emot ”enkel åverkan”. De verktyg som används är bland annat skruvmejslar och hammare. R3 står emot ”kraftig åverkan” vilket innebär att inbrottstjuven har kofot samt de verktyg som nämns vid R2. R4 står emot yxa, borrar, såg och de verktyg som nämns ovan.

Samtliga dörrar har däremot en testtid och en angreppstid. Med testtid menas hur länge tjuven får på sig att försöka komma in i huset. Med angreppstid menas hur länge aktiv påverkan sker på dörren, utan pauser eller liknande.

Se över brandklassningen

En återförsäljare av säkerhetsdörrar anger att en brandklassad dörr minst ska ha märkningen EI2 15/EW 30. Det innebär att dörren bromsar brandförloppet under minst 30 minuter. Därmed så pass lång tid att hjälp bör ha hunnit anlända innan branden har spridits i större utsträckning in i lägenheten.

Utseendet för er säkerhetsdörr

Idag går det att få säkerhetsdörrar i de flesta utseenden. Förr var det vanligare med standardiserade utseenden vilket gjorde att enstaka dörrar i en trappuppgång kunde ”stå ut” mot de andra. Nu finns däremot säkerhetsdörrar med utseende av gamla trädörrar från 1800-talet likväl som nyare modeller.

Vilken säkerhetsklass behöver ni? Se över säkerheten för hela lägenheten och ta hjälp av ett proffs. Det skapar den största säkerhetsnivån.

Fördelarna med flyttstädning

Standard

Fördelarna med flyttstädning

Flyttstressen är ingen rolig tid även om man har något fint att se fram emot. Att flytta när man är ensam är jobbigt nog, är det en hel familj som ska iväg med ungar som springer runt bland lådorna och i välvilliga försök att hjälpa till gör mer skada än nytta så är det lätt att det blir riktigt flyttkaos. En post som är skön att undvika är städningen. Lyckligtvis så finns det gott om företag som gärna hjälper till med den detaljen.

Det finns gott om firmor som specialiserat sig på flyttstädning vilket man kan hitta på www.stockholmflyttstädning.nu. Oftast har de ett schablonpris per kvadratmeter och sedan finns det sådant som kanske inte ingår men som kan upphandlas ändå som tilläggstjänster.

Eftersom ingen vill komma till ett nytt hem och hitta fläckar eller dåligt städade ytor är de flesta också ganska måna om att lämna efter sig sitt boende i fint skick till den som ska ta över. För att undvika att något missas är det bra att jobba med checklistor. Med hjälp av en checklista säkerställer du att inget glöms bort eller lämnas ostädat.

Garantitid och besiktning

För att få fram ett bra pris så är det bra att kolla med lite olika firmor innan du bestämmer dig. Be om offerter från olika bolag och se vad de erbjuder, på så sätt har du ett bra material att jämföra med och kan slänga in lite olika saker i förhandlingen med det bolaget du väljer att anlita.

Utöver att det är god sed att lämna stället fint så är det också bra för att slippa jobbiga samtal i efterhand. Garantin för en flyttstädning gäller normalt i cirka tio dagar efter att städningen utförts så lämna den till de sista dagarna så att det inte hinner bli smutsigt innan ni ger er av.

När firman är klar för städningen ska du inte släppa iväg dem utan att ni tagit fram checklistan och gått runt i huset eller lägenheten och kontrollerat att allt utförts enligt avtal. Slarva inte med besiktningen på grund av lathet eller tidspress. Även om det inte rör sig om några stora summor kan det bli så att du blir ansvarig för att åka tillbaka och städa själv, får anlita firman igen eller ansvara för en ekonomisk kompensation till de som övertagit ditt gamla boende om det visar sig att allting inte är gjort med önskat resultat.

Reklamgodis som marknadsföring

Standard

De flesta människor uppskattar att bli bjudna på godis. Därför är reklamgodis ett effektivt och roligt sätt att exponera ert varumärke eller budskap. Reklamgodis går att variera och anpassa efter just era önskemål och det kan användas för mycket. Bjud era medarbetare, kunder eller allmänheten. Rikta reklamgodiset till rätt målgrupp för er och anpassa budskapet därefter.

Reklamgodis är en bra produkt för att exponera ditt företags varumärke på ett diskret och roligt sätt. Bland annat finns information på reklamgodis.net. Till skillnad från reklamprodukter så uppfattas reklamgodis inte lika påträngande och mottagarna slipper känna sig som vandrande reklampelare. Det finns såklart olika typ av reklamgodis. Det finns lösgodis som du kan ha i en korg eller skål tillsammans med ett visitkort eller er logga. Det finns även reklamgodis där ni kan trycka er logga eller ert budskap på godiset. Godis med eget tryck går att anpassa i det oändliga och det är ett effektivt sätt att exponera ert varumärke. När man bjuds på godis så slinker ofta några extra karameller ner i fickan och tas upp vid ett senare tillfälle. De flesta uppskattar godis och de flesta uppskattar att bjudas på något sött. Idag när det även finns många som undviker socker så går reklamgodis att få som sockerfria alternativ. Det finns reklamgodis i form av chips eller nötter, små påsar som du kan sätta ditt tryck på. Dessa produkter passar dessutom bättre om ni till exempel ska ha ett mingel där det bjuds på öl och vin, då passar inte godis så bra utan reklamgodis i form av chips eller nötter gör sig bättre.

Tablettasken som reklamgodis

En modell av reklamgodis som är underskattat är tablettasken. En tablettask är det perfekta reklamgodiset eftersom den kommer i en förpackning som det är enkelt att exponera ditt varumärke eller budskap på. En tablettask är dessutom en form av godis som mottagaren av naturliga skäl behåller under en längre tid och som därmed kommer att ge en längre period av exponering för ert varumärke. Om du väljer en tablettask med sugtabletter i så kommer godiset att räcka ännu längre, vilket betyder ökad exponering för ert varumärke. En tablettask är något som de flesta uppskattar och stoppar ner i väskan. Ett reklamgodis som ger maximal exponering för ert företag.

Frågor om trappstädning

Standard

Frågor om trappstädning

Hur ofta behöver trappstädning genomföras?

Det beror främst på hur många som rör sig i trapphuset över en dag. Men även hur entrén ligger i förhållande till gågator osv. Dessutom är det skillnad om det är ett trapphus till en affärsverksamhet. En affärsverksamhet på Drottninggatan i Stockholm kommer ha ett betydligt större behov än ett flerfamiljshus i Avesta.

Dessutom kommer det variera över årets månader. Under hösten och vintern kommer trappstädning att behöva genomföras oftare eftersom snö och slask lättare dras in.

Enklast att avgöra hur ofta städning behöver ske är att be ett städföretag komma ut och ge ett förslag. Med god erfarenhet från andra kunder kan de ge referenser och visa på olika alternativ.

Kan vi städa trappen själv?

Ja, det är fullt möjligt. Oavsett om det är en bostadsrättsförening eller ett företag som har hand om trapphuset så kan de städa själv. Däremot är det inte säkert att resultatet blir lika bra. Ett städföretag som främst har trappstädning och företagsstöd i Stockholm nämner två tydliga nackdelar med att ta hand om trappstädningen själv.

För det första handlar det om minimerad risk för irritation. Ska alla inom en bostadsrättsförening dela på ansvaret kommer vissa städa otroligt ordentligt – andra nästan inte alls. Alla har inte kunskapen att göra det snyggt. De berättar även om föreningar i Stockholm som från början valde att ta hand om städningen själv men just efter dispyter köpte in tjänsten.

För det andra handlar det om tidsaspekten. Varför ska de anställda på ett företag lägga tid på trappstädning när de skapar mer värde för företaget genom att lägga tiden på det de är bäst på.

Måste trappstädning kombineras med andra städtjänster?

Det beror på. I det fall en bostadsrättsförening enbart vill beställa trappstädning i ett par enstaka hus kan arbetstiden bli så kort att det inte är värt för städföretaget att åka ut och genomföra arbetet. Har däremot andra föreningar i närheten städning kan detta samköras samma dagar. Ett annat alternativ är att även andra tjänster köps in så som vård av ytterområdet.

Är det däremot flera fastigheter som ska städar kan arbetet ta en hel dag och då behövs inte ytterligare städtjänster bokas även om många väljer att köpa all städning från ett och samma företag.

Många assistansbolag i Karlstad

Standard

Att arbeta för ett assistansbolag är ett kul och varierande arbete. I Karlstad kommun finns en mängd assistansbolag som kan vara en framtida arbetsgivare för dig som gillar att ha ett meningsfullt arbete där du får arbeta med människor.

I den värmländska kommunen Karlstad finns en mängd olika arbetsmöjligheter. Att arbeta för ett assistansbolag är en av dem. Som personlig assistent arbetar du med att hjälpa någon som har behov assistans på något sätt. I Karlstad finns en mängd assistansbolag som du har möjlighet att arbeta för.

Ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter

När du arbetar som personlig assistent på ett assistansbolag utför du uppgifter som den assistansberättigade inte har möjlighet att utföra själv. Det kan handla om att hjälpa till med att klä på sig, äta mat, handla och laga mat eller hjälpa till med medicinering. Det som har behov av assistans bör själva vara med och utforma sin assistans. Det är viktigt att vara lyhörd och ett seriöst assistansbolag bör ha kunden i fokus. I Karlstad finns många arbetsmöjligheter inom området och chansen är stor att du hittar ett assistansbolag som du trivs på. Att arbeta som personlig assistent är ett kul och varierande arbete och du kommer att få arbeta nära människor. Som funktionshindrad upplever man en mängd hinder i samhället och du som arbetar som personlig assistent är med och överkommer dessa hinder. Det är ett meningsfullt arbete som förmodligen kommer att ge dig mycket glädje.

Många aktörer inom assistentbranschen

De flesta assistansbolag i Karlstad är seriösa aktörer men det är alltid bra att kolla upp potentiella arbetsgivare. Ett assistansbolag måste vara godkänt av IVO för att få bedriva verksamhet. I Sverige finns dryga tusentalet assistansbolag som är godkända av IVO. Den som behöver personlig assistans ansöker om detta hos kommunen eller hos Försäkringskassan. Dessa instanser avgör om och i vilket utsträckning den sökande är assistansberättigad. I Karlstad finns många arbetsmöjligheter inom området personlig assistans. Du som bor i eller omkring Karlstad kommun – fundera på om du kan tänka dig ett assistansbolag som framtida arbetsgivare, du kommer förmodligen inte att ångra dig.