Assistansanordnare

Skillnaden mellan assistansförmedling och utförare

Inom personlig assistans finns en rad olika begrepp som kan vara svåra att förstå för de som inte är insatta inom området. Vad är det för skillnad på assistansförmedling och utförare? Är utförare och assistansanordnare samma sak? Här presenteras en förklaring.

Personlig assistans

Förutsatt att du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. Grunden är att du ska ha behov av hjälp att utföra grundläggande vardagliga sysslor. Det kan exempelvis innebära att du behöver hjälp med klädsel, äta mat eller att förflytta sig från/till rullstol. Det finns en åldersgräns som innebär att personer på 65 år eller äldre inte kan få personlig assistans. Det är då istället hemtjänsten och äldrevården som ska ta över hjälpen. För personer som har funktionsnedsättning är det alltså viktigt att ansöka om hjälp vid senast 64 års ålder eftersom den assistans som ges även får behållas efter att man gått över denna åldersgräns.

Vid behov kontaktas kommunen varpå en handläggare besöker dig och avgör om assistans ske ges eller inte. Därefter är det upp till dig att välja vilka som ska utföra tjänsten. De flesta väljer privat assistansförmedling och utförare men det går även att få hjälp via kooperativ, via kommunen eller administrera allt på egen hand och därmed vara arbetsgivare åt assistenterna.

Assistansförmedling

Assistansförmedlingens roll är att koppla samman vårdtagare och vårdgivare. Efter bedömning har du kanske blivit beviljad 15 timmar personlig assistans per vecka. Nu får du själv välja vem som ska utföra denna assistans. Eftersom det finns så många privata assistansbolag kan en assistansförmedling kontaktas som därmed hjälper till med att sortera och ”filtrera” fram de bolag som passar kunden allra bäst. Kanske finns behov av vård på ett specifikt språk eller att assistenterna har viss utbildning och kompetens. Förmedlarna hjälper till att hitta de passande bolagen och låter dem få presentera hur vården skulle gå till. Du får sedan välja om något av dessa assistansbolag ska anlitas. Den stora skillnaden mellan assistansförmedling och utförare är alltså att förmedlaren är en mellanhand mellan en person som har rätt till assistans (kund) och utförare (vårdgivare).

Detta kan liknas med hur exempelvis Arbetsförmedlingen fungerar. De är en mellanhand mellan arbetssökare (som har svårt att hitta rätt) och företagen (som söker arbetskraft). Även här kan tjänsten användas utan att det kostar något för den person som har rätt till assistans.

Utförare

Utförare är alltså de som ger den vård som personen är berättigad. Det finns ett par olika utförare att välja mellan. Kommunen är en utförare och privata vårdbolag en annan. Det är de två vanligaste alternativen men det finns även möjlighet att gå via ett brukarkooperativ. I detta fall är det kooperativet som är utförare av tjänsten och har hand om allt administrativt.