fastighetsskötsel

Bra tips och goda råd inför ert stundande stambyte

Eftersom ett stambyte är ett av de allra största projekt som en bostadsrättsförenings styrelse kan behöva initiera är alla goda råd dyra när föreningen står inför detta arbete. Därför kan ni vilja få just goda råd och bra tips som kan hjälpa er lite grann på traven. Detta är precis vad vi kommer att dela med oss av i denna artikel!

3 tips inför ert kommande stambyte – så bör ni tänka

När ni som bostadsrättsförening står inför ett stundande stambyte kan ni med fördel agera och resonera så här kring det hela:

  • Se över behovet i förväg. Det är viktigt att jobba proaktivt när det kommer till stora underhållsåtgärder som denna. Därför bör ni i god tid innan arbetet kan bli aktuellt se över ert kommande behov. På detta vis hinner ni som styrelse planera in arbetet i den underhållsplan som föreningen har. Detta är såklart fördelaktigt för ekonomin eftersom det kan bli mer kostsamt att agera retroaktivt än proaktivt.
  • Ta hjälp av en konsult. Det finns konsulter som kan vara behjälpliga med mycket av det som rör bytet av stammarna. Konsulten kan bland annat hjälpa er att leda projektet, ända från dess att utredningen påbörjas tills dess att det ska slutbesiktas. Till exempel kan ni få bra information om hur era medlemmar påverkas samt huruvida en relining eller ett konventionellt byte av stammarna vore det bästa i just er fastighet.
  • Ta reda på huruvida arbetet är nödvändigt att utföra i dagsläget. Ett stambyte behöver i regel göras ungefär var 50:e år. Detta långa tidsspann gör det ganska svårt att sätta fingret på exakt när det är läge att utföra detta arbete. För att identifiera fastighetens behov av denna underhållsåtgärd kan ni med fördel göra en underhållsspolning. Ni kan även få hjälp av er konsult med att identifiera behovet genom att besikta det befintliga skicket på stammarna.

Om ni väljer att spola och filma rören enligt det regelsystem som finns kan ni få ett bra grepp om statusen på rörstammarna. Utifrån den information som tas fram i samband med detta kan sedan den mest lämpliga åtgärden planeras.