Nyheter

En ny gren av medicinsk vetenskap

Idag betraktas neuropsykiatri ofta som ett alternativ till traditionell medicin, särskilt vid behandling av neurologiska sjukdomar. Neuropsykiatri använder ett integrativt tillvägagångssätt vid diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar och deras underliggande biologiska orsaker. Syftet är att patienten kan få en så effektiv behandling som möjligt. Området för neuropsykiatri innebär ett brett spektrum av behandlingar, inklusive både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. Många patienter som lider av neuropsykiatriska störningar ordineras mediciner, såsom ångestdämpande mediciner och antidepressiva läkemedel, för att behandla symtom och att kontrollera deras sjukdomsprocess. Patienter med neurologiska sjukdomar får ofta psykosocial rehabilitering och psykiatriska behandlingar för att försöka lindra stress. Eftersom neuropsykiatriska och missbruksstörningar ofta förknippas med varandra, behövs fler forskningsstudier för att förstå hur dessa två beteenden är relaterade och behandla därefter.

Idag finns det mer bevis som tyder på att neuropsykiatriska störningar kan bero på en onormal funktion i centrala nervsystemet. Förutom neuropsykiatriska mediciner, samt neuropsykiatriska behandlingar inkluderar neuroimaging, neuropsykologisk bedömning, neuropsykologisk rehabilitering, biofeedback och neuropsykofarmakologi. Det finns också flera beteendeterapier.