Nyheter

FAQ kring att hyra läkare

Nedan presenteras några av de vanligaste frågorna kring att hyra läkare via ett bemanningsföretag. Frågor och svar är från ett par av de större bemanningsföretagen i Sverige.

Vad kostar det?

Vad det kostar att hyra läkare beror på flera olika faktorer. Exempelvis påverkar projektets längd och på annat sätt omfattning samt behov av kompetens. Det enklaste är att kontakta ett bemanningsföretag och få en offert på det gällande behovet.

Vad menas med kvalitetssäkring?

Alla bemanningsföretag utför kvalitetssäkring på de läkare som jobbar via dem. Det innebär exempelvis att företaget kontrollerar läkarlegitimation, referenser samt register hos IVO. Utöver det kan kontroller ske löpande årligen för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser. Dessutom sker alltid kontroll och uppföljning med de vårdgivare som väljer att hyra läkare från bemanningsföretaget.

Går det att hyra läkare med mycket kort varsel?

Ja, flera bemanningsföretag kan ordna fram läkare inom samma dygn eller inom ett par dygn.

Hur kan svenska läkare jobba i Norge?

Både svenska, finska och norska kunder kan hyra läkare från svenska bemanningsföretag. Däremot krävs det att de svenska läkarna först ansöker om nationell läkarlegitimation. Detta sker genom att den svenska legitimationen sänds in och verifieras. De bemanningsföretag som erbjuder uthyrning till andra länder hjälper även till med all administration kring exempelvis ansökan om denna legitimation.

Hur sker bokning?

  • Kontakta ett bemanningsföretag
    Det finns flera bemanningsföretag som erbjuder uthyrning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Första steget är därmed att kontakta ett av dessa via mail eller telefon.
  • Behov och avtal
    Genom samtal med bemanningsföretaget kan kundens behov presenteras och avtal skrivas. Vid första kontakten krävs vissa administrativa steg. När avtal finns på plats kan sedan förfrågningar om vårdpersonal snabbt skapas och personal tillsättas.

Vad menas med upphandling?

Svenska landsting och kommuner får inte köpa in hjälp från vilka företag som helst. Allt måste gå via offentlig upphandling. Det är därmed enbart de bemanningsföretag som vunnit upphandlingar som får användas vid bemanningsbehov.

Kan bemanningsföretag även ha andra yrkesgrupper?

Ja, det vanligaste är att bemanningsföretag hyr ut personal inom flera olika yrkesgrupper. Däremot är det oftast inom samma bransch. Det är alltså mycket vanligt att de som hyr ut läkare även hyr ut sjuksköterskor och exempelvis socionomer. För kunden är detta ofta positivt då exempelvis en vårdcentral kan vända sig till ett och samma bemanningsföretag vid behov.