Nyheter

Kontakta referenser i Stockholm inför ett stambyte

För en bostadsrättsförening är stambyte, till stor sannolikhet, föreningens största renovering under dess livstid. Det är alltså mycket viktigt att ett pålitligt och kompetent företag anlitas. En väg att hitta rätt är att se på, och kontakta, andra föreningar i Stockholm för att få referenser.

Referenser – viktig marknadsföring

Den bästa, och mest kostnadseffektiva, marknadsföringen för ett företag är riktigt nöjda kunder. De blir referenser till deras vänner och arbetskollegor. Delvis kan även företaget använda nöjda kunders uttalanden på hemsidor för att visa vilka de utfört stambyte åt tidigare.

De större företagen som arbetar med stambyten och stamrenoveringar omkring Stockholm har även ofta flera referenser på sina hemsidor. Detta som ett tydligt sätt att bevisa sin kompetens. Därmed går det även att kontakta dessa om mer information önskas kring utfört arbete.

Hitta referenser på stambyte inom Stockholm

Via flera olika vägar går det att nå referenser, dvs. andra bostadsrättsföreningar i Stockholm som redan utfört renoveringen. Styrelsen kan kontaktas och därmed ge sin bild av det företag som de anlitade.

Via hemsidan

Ett av företag i Stockholm som erbjuder stambyte, Danxio, väljer att presentera sina referenser på flera olika sätt på sin hemsida:

  • Presentation av projekt och adress
    Genom att gå in på sidan ”Referenser” visas över 250 projekt som företaget har utfört. Varje projekt presenteras med adress, bostadsrätt / hyresrätt, renoveringsprojekt samt projektledning. Det är alltså mycket lätt att se vilken adress det handlar om och därmed enkelt att kontakta gällande bostadsrättsförening.
  • Karta
    Företaget har även en interaktiv karta där samtliga projekt är markerade med en röd punkt. På kartan går det att zooma in och därmed se adress vilket gör det enkelt att sedan kontrollera bostadsrättsföreningens namn.

Via recensionssidor

Det finns även flera recensionssidor på internet där kunder till olika företag kan lämna sina omdömen efter att de utfört stambyte. Det är däremot viktigt att komma ihåg att vem som helst får lämna omdöme – inte bara bostadsrättsföreningars styrelse och inte bara de som varit kunder. Vem som helst kan registrera sig och lämna ett omdöme. I vissa fall kan därmed dessa bli mycket missvisande.

Kontakta alltid fler

Det finns även alltid en fördel att kontakta flera företag och be dem förklara arbetsprocess och eventuellt lämna offert. Även i kontakt med företag kan en känsla av kompetens och bemötande uppfattas som kan ligga till grund för vilket företag som ska få genomföra uppdraget.