Nyheter

Sex fakta om att gå ugl utbildningar

Ugl utbildningar är en ledarskapsutbildning som används i stor utsträckning inom Försvarsmakten. Kursen erbjuds även i privat regi till företagsledare och anställda som vill få en större förståelse för gruppsammansättning och sin roll som ledare.

Ugl utbildningar utvecklades i USA

Grundkonceptet för hur ugl utbildningar ska genomföras kommer från USA där lång tids forskning ligger bakom upplägget. Målet är att få en så effektivt ledarskap som möjligt utifrån att förstå hur människor fungerar i grupp. I Sverige är det Försvarsmakten som började använda kursen och därefter började även företag eftersöka kurserna. I Sverige är det fortfarande Försvarsmakten som styr vad kursen ska innehålla och dess upplägg.

Förkortningen står för…

  • Utveckling
  • Grupp
  • Ledare

En utbildning som påvisar hur vi agerar i grupp

Målet med ugl utbildningar är att deltagarna ska bli medvetna om hur de agerar i en grupp och varför de agerar som de gör. Utöver det att förstå hur andra agerar och varför detta sker. Det kan därmed sägas vara personlig utveckling – men med fokus på gruppdynamik och självreflektion.

Genomförs under fem dagar på kursgård

Ugl utbildningar ska alltid genomföras under fem dagar och på en plats där deltagarna kan övernatta. Upplägget är så för att deltagarna ska hållas borta från andra intryck under dessa kursdagar. Skulle de exempelvis åka hem varje kväll är risken stor att tankarna går till annat. Många väljer till och med att stänga av mobilen i fem dagar för att därmed fokusera till 100 % på kursen.

Bygger på upplevelsebaserat lärande

De som går ugl utbildningar bör vara helt inriktade på att vara öppen med sina känslor. Detta är en så kallad upplevelsebaserad kurs vilket innebär att ingen föreläsare kommers stå och prata hela dagarna. Istället genomförs övningar varpå deltagarna får reflektera och diskutera vad som händer i gruppen.

Grupper på 8 – 12 personer som inte känner varandra

Det finns flera krav gällande gruppsammansättning för att ugl utbildningar ska ge deltagarna så mycket som möjligt gällande utveckling och insikt. Exempelvis finns krav på att grupperna ska vara på minst 8 personer men även maximalt 12 personer. Hur många gruppen ska bestå av är bestämd utifrån forskningen som ligger bakom denna kurs.

Det är även mycket viktigt att ingen i gruppen känner varandra, eller ens känner till varandra. Alla ska bemöta varandra utifrån att inte några förutfattade meningar finns.