Nyheter

Vad pratar en föreläsare inom mediebemötande om?

Det går att boka föreläsare inom nästan inom alla ämnen i Sverige. Önskar åhörarna lyssna på en person som klättrat upp på Mount Everest eller är expert på sociala interaktioner i kristider? Eller passar det bättre med medieträning…

För företagsledare, kommunikatörer och myndighetspersoner är det populärt att boka en föreläsare inom mediebemötande. Ett sätt att lära sig förstå hur media fungerar och hur det går att förbereda sig för att möta journalister på ett tryggt sätt.

Vad är mediebemötande?

Med mediebemötande menas hur exempelvis myndighetspersoner kan bemöta media i en intervjusituation. Det kan ofta vara en mycket pressande situation där personerna får ställas till svars för händelser som skett men lika gärna betydligt lättare situationer. Oavsett är det viktigt att vara trygg i vad som önskas förmedlas och hur journalister jobbar.

Till stor del handlar det om att inte se journalisten som ”en motståndare” i intervjun men samtidigt vara beredd på vilka frågor som kan ställas och hur dessa kan besvaras. Det är inte heller lätt att ha svar på samtliga frågor men trots detta kan alltid ett svar ges.

Exempel på upplägg med föreläsare

Hur upplägget sker beror självklart på flera faktorer:

  • Hur länge förväntas personen prata om ämnet?
  • Är det en allmän ”grundkurs” eller första steget inför fördjupning?
  • Vilka är åhörarna?
  • Vad är målet?

Det kan exempelvis innebära att denna föreläsare pratar om vad mediebemötande är samt visar video på mycket bra, och mycket dåliga, tillfällen då kända personer mött media. Vad är det som skiljer dessa tillfällen åt och som gör att de upplevs så olika. Det handlar inte bara om vad som sägs utan även hur det sker och i vilket sammanhang.

En föreläsare kan prata i 60 – 90 minuter. Den som suttit och lyssnat kan ha fått en aha-upplevelse men utan att omsätta teori till praktik är risken stor att kunskapen snart försvinner. De som vill jobba med sig själv mer inom detta område kan istället boka en kurs på ett par dagar.

I kurser får deltagarna både fördjupad teoretisk kunskap inom området samt möjlighet att omsätta detta i praktiska övningar. Erfarna journalister genomför realistiska intervjuer samtidigt som en kamera spelar in allt. Det kan upplevas nervöst och spänt – precis som det gör i verkligheten. Genom att träna på vissa moment kan den som genomför de praktiska övningarna bli tryggare i att möta media.