Surf

Vimla – surfa till låg kostnad

Vimla – surfa till låg kostnad

Vimla är en operatör som erbjuder prisvärda abonnemang. Vimla är en del av Telenors nät och har täckning på 90 procent av Sveriges yta. Vimla är för dig som inte behöver surfa supermycket men som värdesätter ett bra pris.

Vimla ingår i Telenorkoncerner tillsammans med operatörer som Hallon, Halebop och Comviq. Därför får du samma täckning med Vimla som du har med till exempel Comviq eftersom alla dessa använder sig av samma nät. Om du söker på nätet kan du hitta en täckningskarta som visar hur Telenors täckning ser ut i Sverige. Om du bor på landsbygden kan det vara bra att kontrollera hur täckningen ser ut i de områden där du ska vistas mycket innan du tecknar ett abonnemang. Förutom täckning så kan du kontrollera hastigheten i de områden du kommer att använda ditt abonnemang. Många kunder menar att täckningen med Vimla är mycket bra. Kunder vittnar om att nätet är stabilt och täckningen är god, särskilt i städer eller tätorter. Telenor har under senare år satsat på att förbättra täckningen i de norra delarna av Sverige. Vimla eller Telenor menar att de byggt ut sitt nät med 140 procent de senaste åren. Vimla har nu täckning i 90 procent av Sverige.

Telenor satsar på unga på flera plan

Telenor har en särskild satsning där unga inom teknik och digitalisering är i fokus. Denna satsning syns bland annat i det ungdomsforum som Telenor ordnar där deltagare från hela världen kan delta. Vimla, som är en del av Telenor, har som ambition att koppla samman människan med tekniken och de är övertygade om att ett uppkopplat samhälle är ett bättre samhälle. Vimla passar dig som vill surfa till ett riktigt bra pris. Du som vill surfa väldigt mycket bör kanske välja ett annat abonnemang men du som är en normal surfare och som värdesätter prisvärda alternativ bör kika lite extra på Vimla. Några prisexempel är till exempel att du får 3 GB för 100 kronor per månad eller 8 GB för 160 kronor per månad. Du som vill ha 100 GB betalar 350 kronor per månad.