Assistansanordnare

Assistansanordnare

Det finns ett stort behov av personliga assistenter och assistansanordnare i Sverige. Bland de som behöver hjälp med att klara vardagen är det vanligt att anlita en assistansanordnare istället för att själv anställa de assistenter man är i behov av. För att få erbjuda assistans krävs dock tillstånd. Detta för att man skall kunna erbjuda en fullgod tjänst. Den som själv anställer sina personliga assistenter behöver inte tillstånd på samma sätt som en extern assistansanordnare. Dock finns krav på att man skall anmäla att man anställt assistenter.

Assistansbolag

När man fått beviljat personlig assistans har man möjlighet att anställa personliga assistenter själv, alternativt att ta in en assistansanordnare. Det vill säga ett företag som jobbar med assistansuppdrag och har egna assistenter de anställt. På så vis slipper brukare att själva bli arbetsgivare om de inte önskar detta själva. Upplägget ser ut på så vis att man som brukare får en viss summa varje månad. Denna skall täcka alla kostnader det innebär att ta in personliga assistenter. Har man ett stort vårdbehov kan det krävas att man har hjälp dygnet runt. Detta medför ytterligare kostnader för övertid varför man då kan få en större summa.

Eftersom staten är den som finansierar men inte den som utför tjänsten, kan brukare har stor frihet att själva anställa eller byta ut personal. Som personlig assistent jobbar man väldigt nära sin brukare och finns det tveksamheter eller en personkemi som inte fungerar, kan det vara bra att snabbt byta ut utföraren. Detta är inte någonting krångligt eller svårt. Det går att få bra hjälp bland annat genom en annan assistansförmedling eller assistansanordnare.

Via denna text finns en hel del information om assistansanordnare.

Vilken utförare

Att välja rätt utförare av de tjänster som behövs kan vara en utmaning. Inte minst om man inte tidigare haft att göra med assistans i någon form. Här kan man vinna på att ta hjälp av företag som jobbar med att utvärdera bolag i en sådan sektor. Då man inte förbinder sig till någonting kan man ha stora möjligheter att få draghjälp utan kostnad. Som brukare är det någonting som kan innebära att man kan undvika vissa av de utförare som inte är på den nivå som behövs.