fastighetsskötsel

Fastighetsdrift i Stockholmsområdet

I takt med att fler bostäder byggs i storstadsregionerna ökar också antalet fastighetsägare. Även om många av de nyare områden som byggs tillhör större koncerner inom fastighetssektorn, finns en hel del mindre fastighetsägare på marknaden. Att hantera fastighetsdrift och underhåll blir ett ökat behov och de företag som kan erbjuda dessa tjänster behövs! Vad som ingår i fastighetsdrift är inte förutbestämt och en fastighet kan ha andra behov än grannhuset. Allt är en fråga om hur man använder fastigheten och vad för avtal man har med eventuella hyresgäster. Detta oavsett om det är en privatfastighet eller om det är fråga om kommersiell verksamhet.

Generellt anlitas externa bolag för fastighetsdrift när man behöver lägga ut ansvar och få tid till andra sysslor. Det rör sig ofta om att vårda grundfastigheten och om att hantera snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete och felrapporteringar. Vid fastighetsdrift i Stockholm är takröjning ett område som allt fler väljer att köpa in. Det är höga tak som skall hanteras och åtskilliga bilar och fotgängare som riskerar att råka illa ut vid snöras eller istappar. Om taken inte röjs ökar även belastningen på läkt och takstolar vilket kan innebära höga kostnader.

Året runt

Vintertid är fastighetsdrift i Stockholm nära förknippat med halkbekämpning, takröjning, sandning och snöskottning. Övriga årstider är det oftare reparationer och trädgårdsskötsel som är aktuellt. Den som jobbar inom fastighetsdrift har därmed ett varierat uppdrag som ställer krav på snabb hantering när det behövs. Det finns en rad företag i Stockholmsområdet som hanterar alla delar av fastighetsskötsel och som dessutom tar över ansvar mot tredje man om det skulle vara en faktor som är i spel. I dessa fall kan man som fastighetsägare helt frikoppla sig från driften av fastigheten och istället värna om företaget och dess tillväxt. Ett område som är i fokus för den som vill driva företaget vidare till nya resultat. Vi rekommenderar varmt att ta kontakt med en av Stockholms med rekommenderade fastighetsskötare EMJ Service som har lång erfarenhet och stor kunskap av att sköta allt kring fastigheten med utmärkt serviceinriktad personal.

Leave a Reply