fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel – Ett brett område

Det är inte alltid det lättaste att jobba med fastighetsförvaltning. På ett sätt är man fast mellan två världar, och det är viktigt att inte stöta sig med någon av dem. Dels måste man göra sin arbetsgivare nöjd. Det är ofta fastighetsägaren som anställer en fastighetsförvaltare. Dels måste de boende i huset, det vill säga på arbetsplatsen, hållas glada och nöjda med servicen som man är skyldig dem.

Och mitt i allt detta fredsmäkleri ska allt från tvättstuga till gräsmattor hållas i ordning.  Därför är det viktigt att välja rätt fastighetsskötare som man kan lita både. EMJ Service har lång erfarenhet och vet vad som krävs för att hålla ordning på fastigheter,

Service inomhus

När man väl fått ordning på grannsämjan, i alla fall för stunden, kan man ta sig an de verkliga arbetsuppgifterna som hör till fastighetsförvaltning. En viktig sådan är att se till så att dörrar och fönster i huset fungerar som det ska. Det är i princip en säkerhetsfråga, eftersom mycket obehagliga saker kan hända om fastigheten har ett fönster som är trasigt eller en dörr som inte går igen som den ska. Det kan både regna in och brytas in – alltså både vattenskador och stöld är möjligt. Vidare ansvarar fastighetsförvaltaren för att tekniska apparater på stället fungerar. Hit räknas till exempel hissarna, som för många hyresgäster, särskilt äldre och handikappade, är livsnödvändiga. Även tvättstugan bör ses över med jämna mellanrum. Visst ska hyresgästerna hålla rent efter sig själva och rapportera om något är trasigt, men det är inte alltid det funkar så i praktiken. 

Service utomhus

Det är inte bara husets insida som är inkluderat i fastighetsförvaltningen. Även skötsel av utsidan ingår. Det är framförallt grönytorna som kräver en fastighetsförvaltares uppmärksamhet. Gräset behöver klippas för att det ska se trevligt ut och för att barnen som bor i huset kan spela fotboll och leka på det. Buskar och träd måste hållas efter så att inga farliga grenar sticker ut och riskerar att skada de boende. Dessutom är säsongsbetonade arbetsuppgifter vanliga; plantera blommor, räfsa löv och rensa ogräs, för att nämna några exempel.

Förutom trädgårdsskötsel ingår det att se efter staket, gångar och vägar, och övrigt som hör till utomhusmiljön. Även om man inte utför alla jobben inom fastighetsskötsel själv, så krävs det ändå att man fungerar som projektledare och lejer in målare, snickare, murare och så vidare. Det som behövs helt enkelt.

Leave a Reply