Spel & Casino

Förändringsprocessens stadier

Förändringsprocessens stadier

När en person börjar förändra sitt spelbeteende rör denne sig ofta mellan olika stadier. Dessa inkluderar följande:

  1. Inget problem. En spelare som befinner sig i det här stadiet upplever att de positiva sidorna med spelandet överväger de negativa. Spelaren tycker det är roligt att spela och ser inte spelandet som ett problem.
  2. Ambivalens. Personer som befinner sig i detta stadie känner sig tudelade när det gäller sitt spelande. De tycker ofta det är roligt, men känner samtidigt till att det kostar såväl tid som pengar. De kan fundera på att göra en förändring av sitt beteende.
  3. Förberedelse för förändring. I detta stadie gör sig personerna redo för att ta kontrollen över sitt spelande eller sluta spela helt och hållet, och har fattat beslutet att åstadkomma en förändring.
  4. Åtgärder vidtas. Spelaren har nu börjat vidta åtgärder för att förändra sitt spelande. Personer som befinner sig i det här stadiet har börjat jobba med sitt beteende och har förmodligen tagit fram en strategi som kan vara till hjälp under förändringsprocessen. I detta stadie är det viktigt att spelaren får stöd eftersom han/hon kan känna flera olika känslor när han/hon reflekterar över de konsekvenser som spelandet har fått.
  5. Upprätthållande av förändring. Detta stadie är ett av de svåraste. Det är här personen har kommit underfund med alla förändringar han/hon måste genomgå och har påbörjat förändringsprocessen. Nu är det viktigt att personen övar, övar och övar. Att upprätthålla en förändring och få det nya beteendet att bli en vana är någonting som tar tid.
  6. Återfall. Spelaren kan hamna lite snett och återfalla i spelberoendet på nytt, vilket ofta händer under förändringsprocessen. Faktum är att ett enskilt återfall kan vara ett bra sätt att komma underfund med hur planen bör justeras för att kunna efterlevas på ett bättre sätt framöver.

Genom att förstå dessa stadier av förändringsprocessen kan du enklare ge rätt typ av stöd. Du kanske är redo för din familjemedlem eller vän att börja göra förändringar, medan personen i fråga fortfarande överväger att göra detta, men inte är redo än eller inte vet om han/hon vill göra en förändring överhuvudtaget.

Leave a Reply