Städning

Frågor om trappstädning

Frågor om trappstädning

Hur ofta behöver trappstädning genomföras?

Det beror främst på hur många som rör sig i trapphuset över en dag. Men även hur entrén ligger i förhållande till gågator osv. Dessutom är det skillnad om det är ett trapphus till en affärsverksamhet. En affärsverksamhet på Drottninggatan i Stockholm kommer ha ett betydligt större behov än ett flerfamiljshus i Avesta.

Dessutom kommer det variera över årets månader. Under hösten och vintern kommer trappstädning att behöva genomföras oftare eftersom snö och slask lättare dras in.

Enklast att avgöra hur ofta städning behöver ske är att be ett städföretag komma ut och ge ett förslag. Med god erfarenhet från andra kunder kan de ge referenser och visa på olika alternativ.

Kan vi städa trappen själv?

Ja, det är fullt möjligt. Oavsett om det är en bostadsrättsförening eller ett företag som har hand om trapphuset så kan de städa själv. Däremot är det inte säkert att resultatet blir lika bra. Ett städföretag som främst har trappstädning och företagsstöd i Stockholm nämner två tydliga nackdelar med att ta hand om trappstädningen själv.

För det första handlar det om minimerad risk för irritation. Ska alla inom en bostadsrättsförening dela på ansvaret kommer vissa städa otroligt ordentligt – andra nästan inte alls. Alla har inte kunskapen att göra det snyggt. De berättar även om föreningar i Stockholm som från början valde att ta hand om städningen själv men just efter dispyter köpte in tjänsten.

För det andra handlar det om tidsaspekten. Varför ska de anställda på ett företag lägga tid på trappstädning när de skapar mer värde för företaget genom att lägga tiden på det de är bäst på.

Måste trappstädning kombineras med andra städtjänster?

Det beror på. I det fall en bostadsrättsförening enbart vill beställa trappstädning i ett par enstaka hus kan arbetstiden bli så kort att det inte är värt för städföretaget att åka ut och genomföra arbetet. Har däremot andra föreningar i närheten städning kan detta samköras samma dagar. Ett annat alternativ är att även andra tjänster köps in så som vård av ytterområdet.

Är det däremot flera fastigheter som ska städar kan arbetet ta en hel dag och då behövs inte ytterligare städtjänster bokas även om många väljer att köpa all städning från ett och samma företag.