Livräddning

Hjärtstartare kan rädda liv

Hjärtstartare kan rädda liv

En hjärtstartare är en utrustning som sänder en elektrisk stöt till hjärtat tillhörande en person som har drabbats av hjärtstillestånd. Denna stöt sänds genom bröstväggen. Denna metod kallas även defibrillering och är ett nödvändigt tillvägagångssätt på vilket liv kan räddas. Genom att använda en hjärtstartare på en person i nöd kan du öka möjligheterna för överlevnad.

Om du skulle träffa på en person som har hjärtstillestånd är det viktigt att du ringer 112 och påbörjar HLR (hjärt-lungräddning). Du bör därefter försöka ta reda på om det finns en hjärtstartare i närheten. Det finns många hjärtstartare utplacerade i offentliga utrymmen såsom tågstationer, shoppinggallerior, flygplatser och fritidsanläggningar. Dessa får vid en nödsituation användas av vem som helst. Du bör inte vara rädd att använda en hjärtstartare om en person i din närhet har drabbats av hjärtstillestånd. Det kan vara väldigt nyttigt för alla att läsa på om hjärtstartare så att man är redo om något inträffar, en sida som ger dig en bra grund är alltomhjärtstartare.se.

En hjärtstartare kan vara avgörande för överlevnad

Hjärtstillestånd är ett tillstånd som ofta leder till dödsfall, men många liv kan räddas genom omedelbar behandling. Tillståndet inträffar på grund av att den elektriska rytm som styr hjärtat till följd av att ventrikelflimmer (VF) har rubbats. Ju snabbare den drabbade kan få behandling med hjälp av en hjärtstartare, desto större är möjligheten till överlevnad. Varje sekund räknas och ambulans hinner i de flesta fall inte fram till platsen tillräckligt snabbt för att återuppliva den drabbade.

Många personer som drabbats av hjärtstillestånd kan räddas om du som befinner dig i närheten av den drabbade inser vad som händer, tillkallar ambulans så fort som möjligt och därefter utför hjärt-lungräddning (särskilt bröstkompressioner) samt använder en hjärtstartare för att skicka en elektrisk stöt som kan återställa den drabbade personens hjärtrytm. Alla dessa steg ingår i en kedja med händelser som maximerar möjligheten för överlevnad, men den avgörande faktorn är den hastighet med vilken den elektriska stöten ges.

En hjärtstartare är kompakt, portabel, enkel att använda och väldigt effektiv. Den är utformad för att du som lekman ska kunna använda den. Utrustningen guidar ofta dig genom processen med hjälp av muntliga instruktioner och visuella anvisningar. Hjärtstartare är säkra att använda och kommer endast ge en elektrisk stöt om det krävs för att återställa hjärtrytmen.

Leave a Reply