fastighetsskötsel

Låt en kunnig ta hand om din fastighetsskötsel

Förvaltning och underhåll av en fastighet och dess byggnader kan göras på ett flertal olika sätt. Ju mer effektivt man sköter en fastighets drift och underhåll, desto lönsammare blir den för både ägare och brukare av fastigheten. Det krävs att prestanda och effektivitet i fastigheter säkerställs under hela deras livscykel. För att detta ska kunna fungera behövs det vissa verktyg som hjälper fastighetsägaren att fatta rätt beslut rörande fastighetsbestånd.

Saker som är av vikt för en fastighetsägare när det gäller förvaltning av de fastigheter som man äger är att säkerställa att man driver sina fastigheter så effektivt, energisnålt och lönsamt som möjligt. Man behöver se över hur man driver sina fastigheter så att allting är som det ska och att alla inblandade upplever fastigheterna så trivsamma som möjligt. Man bör därför se över sådana saker som inomhusklimatet och på alla tänkbara sätt se till att optimera detta.

Flexibilitet

För att förvaltning av fastigheter ska kunna fungera så bra som möjligt krävs det en flexibilitet då saker och ting kan hända bland de boende närsomhelst under dygnets 24 timmar. De flesta anlitar en jourfirma som täcker in de timmar på dygnet som inte är vanliga kontorstider och detta fungerar bra för de flesta. EMJ Service gör det enkelt för dig och är experter på fastighetsdrift samt ser till att din bostadsrättsförening eller fastighet alltid är i goda händer, helt anpassat efter era behov.

Förr var det mer vanligt att man hade en anställd vaktmästare som tog hand om ett visst antal fastigheter eller endast en fastighet i vissa fall. Detta var dock under den gamla goda tiden då det fanns mer plats för fler anställda än vad det gör nu. Idag är det svårare att få tag i en särskild vaktmästare som tar hand om allting när man som hyresgäst behöver hjälp med något. Nu är det olika personer som kommer var gång och de ansvarar för fler hus än vad man gjorde tidigare. Detta har lett till att fastighetsskötseln inte är lika bra som den var förr, men det handlar om nedskärningar inom samhället så det är bara att hoppas på bättre tider!

Leave a Reply