fastighetsskötsel

Ta hand om din fastighet

En fastighet kräver kontinuerlig tillsyn och en stor mängd omtanke för att hålla sig i trim. Många gånger är det arbeten som kräver viss kompetens och utbildning som fastighetsägaren saknar, varför många fastighetsägare väljer att lägga ut arbetet på entreprenad. Det är en kostnad som i förlängningen bör ses som en investering för framtiden. Renoveringskostnaden för en fastighet som långsamt låts förfalla blir i slutändan större än ett nybygge, medan en fastighet som tas om hand under tid stiger i värde. Att ta hand om problem innan skadorna blir för stora är därför en investering för framtiden.

Lägg ut på entreprenad

Att själv klättra upp på taket för att skotta snö eller själv ge sig på reparationer, utan rätt kompetens, är sällan en bra idé. Dels för ens egen och andras säkerhet och inte minst för fastighetens välmående. Idag finns det ett stort antal företag som specialiserat sig på fastighetsskötsel. Som fastighetsägare kan du få hjälp med allt från tak- och markskötsel till ventilationsreperationer. Att lägga ut arbetet på kunnigt folk ger både dig som fastighetsägare och de boende i fastigheten en trygghet i att få servicen utförd i rätt tid. Med ett avtal för en helhetsentreprenad inom fastighetsskötsel kommer företaget vara behjälpligt under dygnets alla timmar. En jour kommer att kunna ta emot felanmälningar och skicka rätt kompetens för uppdraget. För många som letar en professionell fastighetsförvaltare är valet enkelt: EMJ Service har lång erfaren av att se till att både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan känna sig trygga på att allt är i goda händer oavsett tid på dygnet eller årstid.

Exempel på tjänster

Som fastighetsägare kan du få hjälp med i princip hela fastighetsskötseln, men du kan också välja utvalda tjänster, löpande eller vid enstaka tillfällen. Utifrån dina egna specifika underhållsbehov kan du upprätta ett avtal som fungerar för just din fastighet.

  • Reparation och underhåll, där snickeri, målning, VVS- och elservice räknas in.
  • Trädgårdsskötsel, där gräs- och häckklippning, planering, skottning och sandning ingår.
  • Boendeservice, där städning, fönsterputsning och montering av portlås och liknande är exempel.

 

Leave a Reply