fastighetsskötsel

Vad är skillnaden mellan en säkerhetsdörr och en vanlig?

Säkerhetsdörrar har en betydligt högre säkerhet än en vanlig lägenhetsdörr. Det anses vara ”nästan omöjligt” att forcera dessa dörrar med vanliga inbrottsverktyg. Därmed inte sagt att de står emot alla explosioner. Samtidigt kan säkerhetsdörrar väljas för att skapa ett skydd mot brand eller gaser. Det som skiljer säkerhetsdörrar mot vanliga dörrar är därmed skyddet som skapas mot brand, inbrott, gas och ljud.

Säkerhetsdörrar från certifierat företag

Köp säkerhetsdörrar enbart från certifierade företag. Detta då de har hårda krav på sig gällande kvalité och information. Det är lika viktigt att välja rätt dörr som att installera den på ett korrekt sätt. Det finns därmed en mycket stor fördel i att låta en certifierad installatör sätta in dörren istället för att göra det själv. Med små fel kan en säkerhetsdörr tappa stora delar av sin säkerhet.
När dörren köps ska det följa med information om att den är typgodkänd för de krav som den ska uppfylla.

Välj inbrottsstandard på rätt nivå

Säkerhetsdörrar är klassade utifrån hur stor påverkan som behöver ske på dörren innan dess säkerhet minskar. R2 innebär att dörren står emot ”enkel åverkan”. De verktyg som används är bland annat skruvmejslar och hammare. R3 står emot ”kraftig åverkan” vilket innebär att inbrottstjuven har kofot samt de verktyg som nämns vid R2. R4 står emot yxa, borrar, såg och de verktyg som nämns ovan.

Samtliga dörrar har däremot en testtid och en angreppstid. Med testtid menas hur länge tjuven får på sig att försöka komma in i huset. Med angreppstid menas hur länge aktiv påverkan sker på dörren, utan pauser eller liknande.

Se över brandklassningen

En återförsäljare av säkerhetsdörrar anger att en brandklassad dörr minst ska ha märkningen EI2 15/EW 30. Det innebär att dörren bromsar brandförloppet under minst 30 minuter. Därmed så pass lång tid att hjälp bör ha hunnit anlända innan branden har spridits i större utsträckning in i lägenheten.

Utseendet för er säkerhetsdörr

Idag går det att få säkerhetsdörrar i de flesta utseenden. Förr var det vanligare med standardiserade utseenden vilket gjorde att enstaka dörrar i en trappuppgång kunde ”stå ut” mot de andra. Nu finns däremot säkerhetsdörrar med utseende av gamla trädörrar från 1800-talet likväl som nyare modeller.

Vilken säkerhetsklass behöver ni? Se över säkerheten för hela lägenheten och ta hjälp av ett proffs. Det skapar den största säkerhetsnivån.