finans

Vad är syftet med premiepensionen?

Debatten kring premiepensionen är ständigt pågående. Vissa är negativt inställda till systemet, andra har en mer positiv bild av det. Åsikterna går isär på samma sätt som sparandet – vissa gör inget aktivt val, andra byter själva fonder eller använder sig av en förvaltare som till exempel Advisor. Oavsett vilken typ av pensionssparare du är har du förmodligen undrat hur premiepensionssystemet kom till och vad syftet med det egentligen är. Här besvaras dessa frågor.

En rekommendation för ytterligare läsning om aktier och placeringar finns här. Artikeln tar upp en hel del om Advisor PPM som anses vara en av de bättre aktörerna inom fondförvaltning.

Hur kom premiepensionen till?

Under 1990-talets början förhandlade socialdemokraterna med de nuvarande allianspartierna om hur vårt svenska pensionssystem skulle utformas. Till slut kom de bägge parterna fram till att 18,5 procent av arbetstagarnas inkomst skulle avsättas till det som kallas för den allmänna pensionen. 16 av dessa 18,5 procent skulle avsättas till inkomstpensionen, vilket därmed är den största delen av den allmänna pensionen.

De resterande 2,5 procenten skulle avsättas till premiepensionen och placeras på fondmarknaden. Syftet med detta var att premiepensionen skulle ge den allmänna pensionen lite extra skjuts och kunna ge en högre värdeutveckling. Med tanke på att den genomsnittliga värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton har varit 6,7 procent per år, och blott 3,0 procent per år för inkomstpensionen, får PPM-systemet anses vara lyckat. Tanken bakom premiepensionssystemet kan förklaras med tre begrepp:

Riskspridning

Denna mindre del av den allmänna pensionen skulle ge en ökad riskspridning, då pensionsspararen själv fick möjlighet att placera sina pensionspengar i fonder på olika marknader världen över. På så sätt skulle premiepensionen inte vara helt beroende av den ekonomiska och demografiska utvecklingen hemma i Sverige.

Ökad risk

Risk är ett ord med en något negativ klang, men när det gäller fondsparande är den bistra sanningen att en viss risknivå är ett måste för att placeringarna ska kunna få en bra värdeutveckling. Hög risk innebär en högre potentiell avkastning, men värdeutvecklingen är inte garanterat positiv.

Ökat inflytande

Att ge pensionsspararna ett ökat inflytande genom möjligheten att själva kunna fatta investeringsbeslut var förmodligen viktigare för allianspartierna än för socialdemokraterna. Denna tanke är dock en av anledningarna bakom beslutet att avsätta en liten del av den allmänna pensionen till fondsparande.

Leave a Reply