Internetbeteende

De köpstarka 40-talisterna formar E-handeln

Utbudet hos butiker formas till stor del utifrån efterfrågan hos kunderna. En mycket köpstark grupp som därmed formar utbudet av både produkter och tjänster är ”40- & 50-talisterna”. Detta mycket på grund av att de har gott om pengar och att synen gällande om pengar ska sparas eller inte har förändrats. Nu är det konsumtion som är viktigare än att spara pengar.

Vi är rika…

Väldigt många av de som är födda på 40-talet och 50-talet är idag pensionärer eller kommer att bli det inom kort. I många fall har de bott länge i det hus som de äger och amorterat ner skulden rejält. Även om inte alla är skuldfria så gör väldigt många en mycket stor vinst när de säljer huset för att flytta in till en mindre lägenhet. Hus som för ca 30 år sedan köptes för ca 100.000 säljs idag ofta för det minst det tiodubbla.

Vill betala…

Med mycket pengar på banken är denna grupp mycket köpstarka. De vet vad de vill ha och är beredda att betala för det. Varför dö med en miljon på banken när man kan ha roligt och bekvämt till den dagen man inte längre kan njuta av pengarna? Det är lite av tanken bakom livsstilen.
Till viss del handlar det om att köpa hjälpmedel och service som gör det enklare att njuta av livet. Lika gärna kan det vara mobila tjänster som gör att man lättare kan ha kontakt med anhöriga på olika sätt.

..och vill spendera

Förr var det vanligt att målet för föräldrar var att ha en stor summa på banken när de lämnade jordelivet. Det var viktigt att barnen fick ett rejält arv som kunde ligga till grund för ett ekonomiskt bra liv. Men fokus har förändrats. Allt fler pensionär vill ta del av det kapital man äger genom att använda pengarna till resor, hushållsnära tjänster och annan service. I och med att arv inte spelar lika stor roll kan pengarna spenderas istället för att sparas.

Leave a Reply