Medicin

En missvisande bild

Filmhistorien är fylld av komedier med rökande hippies som inte kan ta hand om sig själva. Populärkultur kan ha en stor inverkan på människor och det är bilden av en soffliggande, dreadlockflummis som hos många blir den första associationen när man hör ordet cannabis. Vad den stora skaran inte tar i beaktande är alla de icke-psykoaktiva cannabinoider som finns i cannabis. Det finns över 100 olika cannabinoider, varav vissa, t.ex. THC, är centralstimulerande och andra, t.ex. CBD olja, inte är det. De icke-psykoaktiva cannabinoiderna tros dessutom besitta starka medicinska egenskaper.

En kort begreppsutredning

THC är alltså en psyko-aktiv substans som påverkar det centrala nervsystemet och därmed även hur folk beter sig. CBD olja, utvunnet ur lokalproducerad industrihampa, går inte att använda som berusningsmedel. Ämnet, som förekommer naturligt i människokroppen, utför en mängd vitala funktioner via det endocannabinoida signalsystemet, som bl.a. har att göra med hur immunförsvaret fungerar och hur kroppen på egen hand skapar en stabil inre balans (homeostas). Systemet syftar även till att skydda, reglera och upprätthålla vitala funktioner som kroppens temperatur, vätskebalans, minne, blodsockernivå och tarmfunktion samt hunger, törst och sömn.

Fyto- och endocannabinoider

Cannabinoider som förekommer naturligt i människokroppen kallas endocannabinoider (endo = inre), och reglerar immunförsvaret. Fytocannabinoider (fyto = yttre) produceras i växtriket och enligt forskare ska ett tillskott av fytocannabinoider i kosten aktivera de cannabinoidreceptorer som finns överallt i kroppen och samtidigt stimulera till att fler receptorplatser skapas. Med fler receptorer aktiverade kan cannabinoiderna samarbeta och underlätta för immunförsvaret att utföra sitt arbete.

Potentiella effekter

Än så länge har inte tillräckligt med forskning bedrivits kring positiva effekter för CBD olja för att några direkta slutsatser ska kunna dras. Men i USA och framförallt i Israel, har forskning bedrivits under en längre tid och enligt de rapporter som nu strömmar ut ur Israel, finns skäl att vara försiktigt positiva. Positiva effekter har observerats vid behandling av illamående och kräkningar, kramper och psykiska och neurodegenerativa störningar, vid inflammation, tumörer och cancer, vid ångest och depression samt vid förbyggande av diabetes, Alzheimers och MS.

Leave a Reply