fastighetsskötsel

Fastighetsskötare i Stockholmsområdet

En fastighetsskötare är en person som arbetar med skötsel av olika typer av fastigheter. Det handlar främst om byggnader så som bostäder, kontor och industrifastigheter med flera. Detta är ett arbeta som är mycket varierande och kan skilja sig åt, beroende på om fastighetsskötaren är en del av fastighetsförvaltning eller om personen i fråga är inhyrd externt. Arbetet med fastighetsskötsel omfattar bland annat skötsel och underhåll av fastighetens yttre samt enklare reparationer. En del inre skötsel kan ingå, såvida det inte är inre system, då är det oftast en fastighetstekniker som sköter dessa.

Yttre fastighetsskötsel

Yttre skötsel av fastigheter innebär ofta grönområden, med att klippa gräs, ansa rabatter, se till att det är snyggt och städat. Fastighetens fasad, tak och så vidare är även det ett ansvarsområde. En fastighetsskötare kan även ha ansvar för kundkontakter och hantering av entreprenader. De ska ofta även ansvara för att köpa in och vårda underhållsmaterial. Fastighetsskötare är ofta även den person som ansvarar för mottagning och hantering av önskemål och felanmälningar.

Helhetsgrepp om fastigheten

En fastighetsskötare är en typ av vaktmästare och har hand om det mesta som kan tänkas behövas till just den fastigheten. Är det en skola eller liknande som fastighetsskötaren ansvarar för, så kan det vara allt från att reparera trasiga lås, dörrar och toaletter till att flytta möbler, skåp och montera hyllor. En del av dessa fastighetsskötare ansvarar även för att lämna ut nycklar och passerkort och så vidare.

 
En fastighetsskötare ser till så att allting fungerar och att allting finns på plats. De ansvarar för allt från att byta ut glödlampor i trapphuset till att se till att hissar och dörrar fungerar så som det ska. Bland företag som erbjuder fastighetsförvaltning och snöröjning har flera, däribland EMJ Service, stor erfarenhet och kunskap.

 
Fastighetsskötare kan arbeta på uppdrag av kommunen, som konsult eller anställd av ett företag som erbjuder komplett fastighetsförvaltning. Även du som företagare och fastighetsägare kan välja att antingen anlita enbart en fastighetsskötare eller lägga ut hela fastigheten på entreprenad, så att ett företag som sysslar med fastighetsförvaltning tar hand om hela fastigheten. Det innebär att de tar hand om både fastighetens inre och yttre delar samt ansvarar för snöröjning och annat som en fastighet kräver.

Lämna ett svar