Säkerhet

Fyra funktioner på överfallslarm i butik

Fyra funktioner på överfallslarm i butik

Alla överfallslarm ska larma vid överfall, rån eller ”paniksituationer”. Men dagens larm har betydligt fler funktioner är att enbart skapa denna trygghet. För de som jobbar i en större butik finns exempelvis följande tjänster.

  • Ringa till och från

Med ett enkelt knapptryck ringer överfallslarmet upp ett förutbestämt nummer. En del larm kan ha flera nummer inlagda som enheten då ringer upp i en viss ordning. Det går i detta fall även att ringa direkt till larmet för att nå personen.

  • Position utomhus och inomhus

Med GPS kan överfallslarm användas utomhus och därmed visa var man befinner sig. Detta är tjänst som exempelvis väktare har på sina larm. Men för de som jobbar i butik blir GPS generellt för otydligt. Den kan visa att du befinner dig i butiken – men inte var.

Överfallslarm som vänder sig till butiksanställda har därför ofta även positionering med Wifi eller Bluetooth. Tack vare detta kan personen positioneras exakt.

  • Larm vid fall

Många butiksarbeten innebär ensamarbete. Utöver att kunna påvisa behov av hjälp vid överfall så behövs även ett tryggt personlarm vid skada, medvetslöshet eller om personen svimmar. Med fallarm larmar enheten om personen ligger still för länge. Ofta varnar enheten först med några pip så att personen kan röra på sig om det inte finns behov av hjälp.

  • Geofence

Med s.k. geofence skapas ett ”digitalt staket”. Överfallslarmet kan aktiveras om personen är utanför ett geografiskt område. Det kan exempelvis vara 100 meter från butiken eller liknande. Därmed behöver inte larmet aktiveras via knapptryckning utan larmar automatiskt om detta skulle ske.

Alltid säkrast med överfallslarm med väktarutryckning

Det enklaste överfallslarmet tjuter högt – men ger ingen mer säkerhet än så. Det kanske avskräcker vissa men inte alla.

Nästa steg är överfallslarm som larmar till kollegor eller vänner. En del av dessa skickar sms till utvalda telefonnummer varpå dessa personer kan ringa eller ta sig till butiken. Lite säkrare – men knappast säkrast.

Tredje, och säkraste steget, är att ha larm som är kopplat till en larmcentral. När larmet aktiveras åker väktare direkt dit för att se vad de kan hjälpa till med. Finns det även kameraövervakning i butiken kan larmoperatörerna se i kameran vad som händer och på detta sätt tydligare sätta in rätt åtgärder oavsett om det är väktare, polis, ambulans eller brandkår.