Har du en spelstrategi?

Standard

Kenostrategi

Det finns många olika strategier för keno och här kommer vi att kika närmare på en strategi som kallas för överlappning. Den går ut på att jämna ut vinsttabellen genom att alternera mellan två olika insatsnivåer och justera insatsen utifrån dessa. Det är en strategi som lämpar sig väl för kenospel där du kan spela upp till 15 nummer, men som måste justeras något om du kan spela på fler nummer än så.

Börja med att dela in din bankrulle i mellan 80 och 120 jämnstora enheter så du får ett jämnt heltal som en enhet. Om du till exempel har 2 500 kronor på ditt spelkonto som du har tänkt spela på keno för, kan du förslagsvis dela in dessa pengar i enheter om 30 kronor. Du kommer växla mellan att satsa på 7 nummer och att satsa på 13 nummer när du använder denna strategi. Strategin går ut på att försöka balansera de fördelar och nackdelar som dessa två insatstyper har. Tanken är att du ska satsa en insatsenhet på 13 nummer, medan du satsar 4 enheter på 7 nummer.

Vinn mer på keno genom att överlappa

Syftet med detta är att jackpotten för 7 nummer blir fyra gånger högre när du satsar fyra gånger så mycket pengar. Det gör att den blir värd cirka 400 insatsenheter istället för cirka 100 enheter, vilket gör att den sannolikt är ungefär lika stor som då du spelar på 13 nummer. Samtidigt har du större möjlighet att få alla rätt när du spelar på 7 nummer än när du spelar på 13 nummer. Det gör att du får en väldigt balanserad strategi för keno på nätet som ger dig goda möjligheter att vinna såväl större som medelstora vinster.

Ponera att du använder dina 2 500 kronor som du har delat upp i enheter om 30 kronor. Det innebär att du satsar 30 kronor när du spelar på 13 nummer och 120 kronor när du spelar på 7 nummer. Syftet med detta är att vinsterna blir någorlunda jämnstora oavsett om du vinner på 7 eller 13 nummer. Genom att alternera mellan dessa får du möjligheten att vinna hyfsat stora vinster med spel på en medelhög risknivå.

Vad är syftet med premiepensionen?

Standard

Debatten kring premiepensionen är ständigt pågående. Vissa är negativt inställda till systemet, andra har en mer positiv bild av det. Åsikterna går isär på samma sätt som sparandet – vissa gör inget aktivt val, andra byter själva fonder eller använder sig av en förvaltare som till exempel Advisor. Oavsett vilken typ av pensionssparare du är har du förmodligen undrat hur premiepensionssystemet kom till och vad syftet med det egentligen är. Här besvaras dessa frågor.

En rekommendation för ytterligare läsning om aktier och placeringar finns här. Artikeln tar upp en hel del om Advisor PPM som anses vara en av de bättre aktörerna inom fondförvaltning.

Hur kom premiepensionen till?

Under 1990-talets början förhandlade socialdemokraterna med de nuvarande allianspartierna om hur vårt svenska pensionssystem skulle utformas. Till slut kom de bägge parterna fram till att 18,5 procent av arbetstagarnas inkomst skulle avsättas till det som kallas för den allmänna pensionen. 16 av dessa 18,5 procent skulle avsättas till inkomstpensionen, vilket därmed är den största delen av den allmänna pensionen.

De resterande 2,5 procenten skulle avsättas till premiepensionen och placeras på fondmarknaden. Syftet med detta var att premiepensionen skulle ge den allmänna pensionen lite extra skjuts och kunna ge en högre värdeutveckling. Med tanke på att den genomsnittliga värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton har varit 6,7 procent per år, och blott 3,0 procent per år för inkomstpensionen, får PPM-systemet anses vara lyckat. Tanken bakom premiepensionssystemet kan förklaras med tre begrepp:

Riskspridning

Denna mindre del av den allmänna pensionen skulle ge en ökad riskspridning, då pensionsspararen själv fick möjlighet att placera sina pensionspengar i fonder på olika marknader världen över. På så sätt skulle premiepensionen inte vara helt beroende av den ekonomiska och demografiska utvecklingen hemma i Sverige.

Ökad risk

Risk är ett ord med en något negativ klang, men när det gäller fondsparande är den bistra sanningen att en viss risknivå är ett måste för att placeringarna ska kunna få en bra värdeutveckling. Hög risk innebär en högre potentiell avkastning, men värdeutvecklingen är inte garanterat positiv.

Ökat inflytande

Att ge pensionsspararna ett ökat inflytande genom möjligheten att själva kunna fatta investeringsbeslut var förmodligen viktigare för allianspartierna än för socialdemokraterna. Denna tanke är dock en av anledningarna bakom beslutet att avsätta en liten del av den allmänna pensionen till fondsparande.

En missvisande bild

Standard

Filmhistorien är fylld av komedier med rökande hippies som inte kan ta hand om sig själva. Populärkultur kan ha en stor inverkan på människor och det är bilden av en soffliggande, dreadlockflummis som hos många blir den första associationen när man hör ordet cannabis. Vad den stora skaran inte tar i beaktande är alla de icke-psykoaktiva cannabinoider som finns i cannabis. Det finns över 100 olika cannabinoider, varav vissa, t.ex. THC, är centralstimulerande och andra, t.ex. CBD olja, inte är det. De icke-psykoaktiva cannabinoiderna tros dessutom besitta starka medicinska egenskaper.

En kort begreppsutredning

THC är alltså en psyko-aktiv substans som påverkar det centrala nervsystemet och därmed även hur folk beter sig. CBD olja, utvunnet ur lokalproducerad industrihampa, går inte att använda som berusningsmedel. Ämnet, som förekommer naturligt i människokroppen, utför en mängd vitala funktioner via det endocannabinoida signalsystemet, som bl.a. har att göra med hur immunförsvaret fungerar och hur kroppen på egen hand skapar en stabil inre balans (homeostas). Systemet syftar även till att skydda, reglera och upprätthålla vitala funktioner som kroppens temperatur, vätskebalans, minne, blodsockernivå och tarmfunktion samt hunger, törst och sömn.

Fyto- och endocannabinoider

Cannabinoider som förekommer naturligt i människokroppen kallas endocannabinoider (endo = inre), och reglerar immunförsvaret. Fytocannabinoider (fyto = yttre) produceras i växtriket och enligt forskare ska ett tillskott av fytocannabinoider i kosten aktivera de cannabinoidreceptorer som finns överallt i kroppen och samtidigt stimulera till att fler receptorplatser skapas. Med fler receptorer aktiverade kan cannabinoiderna samarbeta och underlätta för immunförsvaret att utföra sitt arbete.

Potentiella effekter

Än så länge har inte tillräckligt med forskning bedrivits kring positiva effekter för CBD olja för att några direkta slutsatser ska kunna dras. Men i USA och framförallt i Israel, har forskning bedrivits under en längre tid och enligt de rapporter som nu strömmar ut ur Israel, finns skäl att vara försiktigt positiva. Positiva effekter har observerats vid behandling av illamående och kräkningar, kramper och psykiska och neurodegenerativa störningar, vid inflammation, tumörer och cancer, vid ångest och depression samt vid förbyggande av diabetes, Alzheimers och MS.

Turbaserat nöje

Standard

Att spela lotto kan verka svårt. Men sanningen är att spelets regler är väldigt enkla. Även vi har tagits med charm av denna fritidsaktivitet. Det blir snabbt en nagelbitare som är svår att hålla sig ifrån! Här förklarar vi lottospelets regler!

Regler och slump

Man spelar lotto genom att välja sju nummer eller låta dem slumpas fram. Dessa nummer bildar lottoraden. Det finns även ett kupongnummer som fungerar som jokernummer. Detta nummer är ett tillägg och om man köper det så deltar man även i Jokerdragningen. Vid lottodragningarna dras sju av totalt 35 nummer. Om numren på sin lottorad matchar de sju dragna numren så vinner man lottodragningen.

Alla rätt

Det bästa scenariot är att vara ensam om att ha sju rätt och därmed få en garanterad vinst på minst 1 miljon kronor. I Sverige dras även fyra tilläggsnummer utöver de sju ordinarie. Om man har sex av de ordinarie numren och ett av tilläggsnumren hamnar man i vinstgruppen som kallas 6+1. Även genom jokerdragningen har man chans till vinst. Den största vinsten kan man få genom att ens lottorad matchar de sju numren och dessutom få rätt på sitt jokernummer. Kort sagt finns det flera olika sätt att vinna. Detta gör att det alltid blir lika spännande. Även om det vid första anblick ser ut som om man inte har vunnit så finns det alltid chanser kvar!

Hur bestämmer man nummer?

När man väl förstått reglerna för att spela lotto (vilket inte är många) och vet vad man ger sig in på är det bara att börja spela! Det enda man måste göra är att gå och köpa sina nummer. Det bästa sättet att välja nummer är på magkänsla. Sedan får du låta slumpen ta över. En del väljer att ofta spela på samma nummer för att öka sina chanser i längden.

Spelet lotto är att spela med genom tur och slumpen. Man måste ha koll på några få saker men annars kan man låta huvudet vila och njuta av spänningen medan alla nummer dras. Ditt fokus kan i stundens hetta ligga helt på din upplevelse.

Fastighetsdrift i Stockholmsområdet

Standard

I takt med att fler bostäder byggs i storstadsregionerna ökar också antalet fastighetsägare. Även om många av de nyare områden som byggs tillhör större koncerner inom fastighetssektorn, finns en hel del mindre fastighetsägare på marknaden. Att hantera fastighetsdrift och underhåll blir ett ökat behov och de företag som kan erbjuda dessa tjänster behövs! Vad som ingår i fastighetsdrift är inte förutbestämt och en fastighet kan ha andra behov än grannhuset. Allt är en fråga om hur man använder fastigheten och vad för avtal man har med eventuella hyresgäster. Detta oavsett om det är en privatfastighet eller om det är fråga om kommersiell verksamhet.

Generellt anlitas externa bolag för fastighetsdrift när man behöver lägga ut ansvar och få tid till andra sysslor. Det rör sig ofta om att vårda grundfastigheten och om att hantera snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete och felrapporteringar. Vid fastighetsdrift i Stockholm är takröjning ett område som allt fler väljer att köpa in. Det är höga tak som skall hanteras och åtskilliga bilar och fotgängare som riskerar att råka illa ut vid snöras eller istappar. Om taken inte röjs ökar även belastningen på läkt och takstolar vilket kan innebära höga kostnader.

Året runt

Vintertid är fastighetsdrift i Stockholm nära förknippat med halkbekämpning, takröjning, sandning och snöskottning. Övriga årstider är det oftare reparationer och trädgårdsskötsel som är aktuellt. Den som jobbar inom fastighetsdrift har därmed ett varierat uppdrag som ställer krav på snabb hantering när det behövs. Det finns en rad företag i Stockholmsområdet som hanterar alla delar av fastighetsskötsel och som dessutom tar över ansvar mot tredje man om det skulle vara en faktor som är i spel. I dessa fall kan man som fastighetsägare helt frikoppla sig från driften av fastigheten och istället värna om företaget och dess tillväxt. Ett område som är i fokus för den som vill driva företaget vidare till nya resultat. Vi rekommenderar varmt att ta kontakt med en av Stockholms med rekommenderade fastighetsskötare EMJ Service som har lång erfarenhet och stor kunskap av att sköta allt kring fastigheten med utmärkt serviceinriktad personal.

Trädgårdsarbete i fastighetsskötseln

Standard

När man anlitar företag för att ta hand om fastighetsskötsel är det vanligt att man kan välja bland ett flertal komponenter som alla går in under detta begrepp. Det kan handla om allt ifrån snöskottning till gräsklippning, reparationer och journummer vid udda tider. Den som går in som fastighetsskötare har en hel del att göra för att hyresgästerna skall trivas och fastighetens värde hållas uppe! Som ägare är det behändigt och inte minst stabilt att lägga ut dessa tjänster till externa aktörer. Dels finns ett ansvar man kan släppa för egen del, men det innebär också att tiden kan spenderas på andra sysslor som att driva fler hus eller kanske att förbättra och se långsiktigt på de behov som finns.

Fastighetsskötsel i Stockholm

I Stockholm finns ett enormt behov av bostäder och de många fastigheter som används för lägenheter skall tas om hand på ett bra sätt. Detta innebär en bra marknad för alla som har fastighetsskötsel som huvudområde i sin verksamhet! I takt med att människor flyttar in och ut ur lägenheter uppkommer visst slitage som man kan undvika genom att varje hyresgäst stannar längre. Att bidra till ökad trivsel är därför inte bara en fråga om service utan faktiskt även en direkt ekonomisk satsning som kan innebära en hel del sparade kronor. Trädgårdsskötsel är någonting man lätt glömmer bort när det gäller hyresfastigheter, men en oas inne i stan kan innebära mycket för de som bor där.

De som i dagsläget hanterar fastighetsdrift i Stockholm har ett flertal potentiella kunder men också ett större antal konkurrenter som alla slåss om samma kunder. Detta gör att det blivit en hög nivå vad gäller fastighetsservice och underhåll. Sverige har internationellt hög nivå vad gäller boende och Stockholm är inget undantag. Visst finns det fastigheter som sköts bättre än andra, men överlag är det en bra nivå och bostäderna är i allmänhet fullgoda var man än befinner sig.

Vill du veta mer om vad en fastighetsskötare kan göra din förening eller fastighet kan du besöka EMJ Service, det berättar mer om de tjänster och service som ingår i sina avtal. Besök deras hemsida på www.emjservice.se

Skateskor för barn och vuxna

Standard

Skateskor var från början, som namnet antyder, till att åka skateboard. Med en tjockare gummisula som gav ett bra grepp och dessutom var bekväma var det en perfekt sko för ändamålet. Numera är skon lite mer anpassbar än så, och även om sulan fortfarande är något tjockare än hos andra lågskor eller sneakers är det lite mer diskret så att man kan använda dem vid fler tillfällen. Det är också lätt att kombinera dem med flera olika typer av klädstilar. Det är inte heller något som bara passar till ungdomar – nya, moderna stilar av skateskor är stilrena och smakfulla och passar perfekt till ett par jeans. Dessutom är den tjockare sulan och den lite bredare modellen av sko bekväm att gå i, något som passar perfekt till vardags.

Perfekt till både kvinnor och män

Även om skateskor till en början kanske var något som var mest populärt hos unga killar, är de nu populära hos både tjejer och killar, och dessutom kvinnor och män. Det mest kända märket av skateskor är förmodligen Vans, en klassisk version som man ofta ser i svart. Ett par svarta skateskor med svart sula är lätta att matcha med det mesta, jeans, shorts, till och med kjolar. Men du hittar inte bara svarta skateskor:

  • Du kan hitta vita, eller ljusare färger som passar perfekt till din garderob om du föredrar ljusare färger
  • Du kan välja mellan läder eller mocka om du inte vill ha den vanliga varianten i textil
  • Det finns både skateskor man snörar upp och slip-ons som är lättare att dra på sig om du vill ha något så bekvämt som möjligt.

Så det finns flera varianter du kan välja mellan oavsett vad din smak är, och oavsett om du vill ha dina skateskor att använda till att åka skateboard eller bara för att du gillar stilen.

Skor till barn

Skateskor är perfekta för de flesta fötter och när det kommer till mindre storlekar kan det inte bli fel! Det finns en uppsjö olika alternativ att välja bland och allt ifrån färg och form till material och sula varierar. För att hitta sköna barnskor, följ länken till Footway.

Säkra dörrar i Göteborg

Standard

Om man bor i en storstad som Göteborg är man kanske automatiskt mer på sin vakt mot eventuella inbrottstjuvar och känner förhoppningsvis till de risker som finns att det skulle komma någon smygande och försöka inkräkta i hemmet. Har man tur i oturen så kommer de när man själv inte är hemma så att man slipper springa på människorna som vill stjäla från en på väg till toaletten en sömndrucken natt. En bra säkerhetsdörr är ett litet steg på vägen mot att känna sig trygg i hemmet.
Dessutom hindrar dörren både eld och oljud på ett effektivt sätt, man har helt enkelt väldigt lite att förlora med en stabil, säker och snygg ytterdörr som är säkerhetsdörrs-klassificerad.

Mot brand

En bra säkerhetsdörr håller inte bara inbrottstjuvarna borta, utan skyddar också mot brand. Det vill säga, oavsett var det brinner kommer man att kunna känna sig säker på att dörren står som en väktare utanför Älvsborgs fästning och håller ställningarna. Om det brinner i trapphuset har elden ingen chans att ta sig in längre eftersom både rökbildning och flammor hindras av dörren. Ni kan då under hyfsat samlade former ringa in brandkår och andra nödvändiga instanser och ta er ut via balkongen, eller en annan dörr om ni bor i en villa.

Mot oljud

Kanske är det du och dina ungar som leker hela havet stormar inne i vardagsrummet under högljudda former. Ni skriker och skrattar om vartannat, välter ner saker i farten och låter som en hel skolklass. Eller så är det grannarna som väsnas i trapphuset. De springer upp och ner och ropar till varandra, bråkar kanske och svär och är förbannande. Oavsett om ni bor i närheten av Nordstan, Drottningtorget eller Lilla Bommen, att ha en säkerhetsdörr i Göteborg är definitivt en bra idé för att hålla ute ljud. Säkerhetsdörren skyddar på så sätt både din familj och dina grannar från varandra.

Sex typer av skor för trendiga kvinnor

Standard

Skor är ett plagg som alltid tycks svänga väldigt fort i modevärlden. Vissa skotyper verkar dock alltid funka, och håller kvar en prominent plats hos modetyckarna. I den här texten listas ett antal skor som alla kvinnor bör ha i garderoben.

Hermés Sandaler

Trendiga minimalister, så som Elin Kling och Olsen-tvillingarna älskar den här skon. De här sandalerna är klassiska, men samtidigt trendiga och coola.

Church’s Brogues

Det här brittiska skomärket har varit igång ända sedan 1800-talet. Man kan därmed säga ganska säkert att de vet vad det håller på med när det kommer till just skor. Att just fokusera på det som de kan har varit nyckeln till märkets stora framgångar – något som också förklarar varför deras klassiska modellers försäljningssiffror aldrig verkar sjunka. De här skorna funkar alltid – oavsett vilken trend som är på tapeten.

Charlotte Olympia ’Kitty’ plattskor

Plattskor som är omåttligt populära. De här skorna har nått en kultstatus tack vare en salig blandning av det traditionella och det hippa.

Miu Miu Embellished Sandaler

Om Hermés (märket i den översta punkten) är mästare på minimalism, är Miu Miu mästare på att göra det som är magnifikt och innovativt med skornas design och utformning. Märket har en stor skara trogna kunder, som nästan villkorslöst handlar deras skor år efter år, säsong efter säsong.

Hunter Wellington-stövlar

De här stövlarna fungerar kanske inte till alla tillfällen, men om du ska vistas i miljöer där risk för väta förekommer, är de här stövlarna ett snyggt och moderiktigt alternativ.

Gucci Horsebit Loafers

Dessa loafers har varit en av Guccis starkaste modeller ända sedan, ja, starten nästan. Dock har de fått en nydesign av en av Guccis creative directors – Alessandro Michele. Oavsett om du väljer den äldre versionen, eller den nydesignade, kommer de sannolikt att bli viktigt och välanvänt tillskott till garderoben.

Köp skor vid rea

Det finns många kampanjer när det gäller skor och kläder. Även en hel del webbplatser som riktar sig till de som vill handla billigare. Rabattkodfootway.se är en av de som är omtyckta och uppskattas av flera.

Fastighetsskötsel – Ett brett område

Standard

Det är inte alltid det lättaste att jobba med fastighetsförvaltning. På ett sätt är man fast mellan två världar, och det är viktigt att inte stöta sig med någon av dem. Dels måste man göra sin arbetsgivare nöjd. Det är ofta fastighetsägaren som anställer en fastighetsförvaltare. Dels måste de boende i huset, det vill säga på arbetsplatsen, hållas glada och nöjda med servicen som man är skyldig dem.

Och mitt i allt detta fredsmäkleri ska allt från tvättstuga till gräsmattor hållas i ordning.  Därför är det viktigt att välja rätt fastighetsskötare som man kan lita både. EMJ Service har lång erfarenhet och vet vad som krävs för att hålla ordning på fastigheter,

Service inomhus

När man väl fått ordning på grannsämjan, i alla fall för stunden, kan man ta sig an de verkliga arbetsuppgifterna som hör till fastighetsförvaltning. En viktig sådan är att se till så att dörrar och fönster i huset fungerar som det ska. Det är i princip en säkerhetsfråga, eftersom mycket obehagliga saker kan hända om fastigheten har ett fönster som är trasigt eller en dörr som inte går igen som den ska. Det kan både regna in och brytas in – alltså både vattenskador och stöld är möjligt. Vidare ansvarar fastighetsförvaltaren för att tekniska apparater på stället fungerar. Hit räknas till exempel hissarna, som för många hyresgäster, särskilt äldre och handikappade, är livsnödvändiga. Även tvättstugan bör ses över med jämna mellanrum. Visst ska hyresgästerna hålla rent efter sig själva och rapportera om något är trasigt, men det är inte alltid det funkar så i praktiken. 

Service utomhus

Det är inte bara husets insida som är inkluderat i fastighetsförvaltningen. Även skötsel av utsidan ingår. Det är framförallt grönytorna som kräver en fastighetsförvaltares uppmärksamhet. Gräset behöver klippas för att det ska se trevligt ut och för att barnen som bor i huset kan spela fotboll och leka på det. Buskar och träd måste hållas efter så att inga farliga grenar sticker ut och riskerar att skada de boende. Dessutom är säsongsbetonade arbetsuppgifter vanliga; plantera blommor, räfsa löv och rensa ogräs, för att nämna några exempel.

Förutom trädgårdsskötsel ingår det att se efter staket, gångar och vägar, och övrigt som hör till utomhusmiljön. Även om man inte utför alla jobben inom fastighetsskötsel själv, så krävs det ändå att man fungerar som projektledare och lejer in målare, snickare, murare och så vidare. Det som behövs helt enkelt.